Home > Zoeken & vergelijken > signaLEREN
signaLEREN
Algemene gegevens
Organisatie: Koraalgroep
Contactpersoon: Brigitte Blijlevens, Natalie van Hilst
Telefoon: 013-5232828
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2017
Kenmerken
Problematiek Basis-ggz, Licht Verstandelijke Beperking (LVB), Forensische jeugdpsychiatrie, Trauma, Stemmingstoornissen, Psychose, Problematisch middelengebruik, ODD/CD, KOPP/KVO, Eetstoornissen, Dwang (OCS), Borderline persoonlijkheidsstoornis, Autisme (ASS), Angst, ADHD
Leeftijd 4 jaar
Platform app (iOS en Android)
Fase Behandeling, Nazorg, Preventie
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Inleiding

De app signaLEREN helpt een jeugdige om zijn spanning te herkennen en te reguleren. Door het gebruik van de app kan een jeugdige makkelijker herkennen in welke fase van spanningsopbouw hij zit. Bovendien geeft de app direct opties voor activiteiten, die helpen om de spanning te verminderen, zoals video’s, app’s, filmpjes of geluidsopnames. Heftige gedragsescalaties en emotionele uitbarstingen kunnen hierdoor voorkomen worden. De app is voor jeugdigen met gedrag en/of emotionele problemen. De app kan steeds afgestemd worden op de behoeften en wensen van de jeugdige en zijn sociale netwerk.

Onderbouwing

Om signalen van spanningsopbouw te leren herkennen en om escalaties te voorkomen, wordt in de zorg gebruik gemaakt van signaleringsplannen. De app signaLEREN is een digitaal signaleringsplan, met als extra toegevoegde waarde dat oplossingen om tot regulatie te komen, in het moment geboden worden. De app is gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie en de sensorische informatieverwerking.

De app vergroot de autonomie van de jeugdige. Het gebruik van een smartphone of tablet sluit goed aan bij de belevingswereld van jongeren.

Beschikbaarheid

In het tweede kwartaal van 2017 is de app signaLEREN beschikbaar voor zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. 

De app is te downloaden in de App-store en Playstore. De app signaLEREN is echter pas te gebruiken wanneer een jeugdige door de zorgaanbieder is aangemeld. De jeugdige vult samen met zijn ouders/verzorgers, begeleider, leerkracht op digitale wijze zijn eigen signaleringsplan (backoffice). In de backoffice staan keuzemogelijkheden voorgedefinieerd, maar er is tevens ruimte voor aanvullingen vanuit de jeugdige zelf. Nadat het signaleringsplan gevuld is, kan met een unieke toegangscode de app geactiveerd worden.

Ontwikkelaars

De app is ontwikkeld door drs. Natalie van Hilst (GZ-psycholoog Kind en Jeugd, Cognitief Gedragstherapeut VGCt) en Brigitte Blijlevens (Sensorisch informatieverwerkingstherapeut), beiden werkzaam bij observatiecentrum De Hondsberg, onderdeel van Koraalgroep. 

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.