Home > Zoeken & vergelijken > Pictoplace
Pictoplace
Algemene gegevens
Organisatie: Pictoplace
E-mailadres(sen): info@pictoplace.nl
Telefoon: (026) 325 99 52
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek ADHD, Autisme (ASS)
Leeftijd Alle leeftijden
Platform website (openbaar)
Fase Behandeling, Nazorg
image
Inleiding

Voor het gebruik van pictogrammen bestaan diverse digitale toepassingen zoals bijv. Pictoplace. Deze site biedt de mogelijkheid een dagschema van pictogrammen te maken. De patiënt gebruikt de output als houvast: een print- of schermweergave op papier, een laptop, tablet of smartphone. Het kind dat het pictoschema gebruikt, kan een signaal krijgen als een activiteit bijna voorbij is of er een nieuwe activiteit begint. Dit kan nuttig zijn voor kinderen met autisme, ADHD of kinderen met communicatieve beperkingen. Een ouder of begeleider moet online de schema’s creëren.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.