Home > Zoeken & vergelijken > Etendebaas.nl
Etendebaas.nl
Algemene gegevens
Organisatie: Tactus Verslavingszorg
Contactpersoon: Heleen Westendorp
E-mailadres(sen): h.westendorp@tactus.nl
Telefoon: 088 - 382 28 87
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Eetstoornissen
Leeftijd 16-23 jaar
Fase Behandeling
Inleiding

Etendebaas.nl is een informatieve website met een online behandeling gericht op mensen die eetproblemen hebben.

De internetbehandeling is een gestructureerd behandelprogramma waarin cliënt en hulpverlener een persoonlijk contact aangaan via het internet. De duur van de behandeling ligt tussen de twaalf en twintig weken. De grote voordelen ten opzichte van een face-to-facebehandeling zijn de anonimiteit en het feit dat de hulp in eigen tijd en omgeving wordt ontvangen. Het doel van internetbehandeling is motiveren voor verbetering van eetpatroon en voor behandeling. Het uiteindelijke doel is een gestructureerd en evenwichtig voedingspatroon en realistische denkbeelden over voeding en lichaam.

Onderbouwing

Bij de internetbehandeling wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie, cognitieve herstructurering, zelfcontroletechnieken en exposure technieken. De methode die ten grondslag ligt aan internetbehandeling is gebaseerd op uitgangspunten uit het bio-psycho-sociale model en de cognitieve gedragstherapie. De methode waarmee gewerkt wordt is niet nieuw maar wordt al jaren gehanteerd in de reguliere behandeling van eetstoornissen. In de literatuurstudie die door ons is uitgevoerd zijn cognitieve gedragstherapeutische interventies effectief gebleken bij online therapieën voor eetproblematiek.

Ontwikkelaars

De online behandeling valt onder de specialistische GGz. De kosten van deze behandeling worden door Tactus rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, dit gebeurt op basis van DBC. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Bij aanmelding geeft een deelnemer toestemming dat deze wordt opgevraagd door Etendebaas.nl.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.