Home > Zoeken & vergelijken > Depri.mirro.nl
Depri.mirro.nl
Algemene gegevens
Organisatie: Stichting mirro
E-mailadres(sen): info@mirro.nl
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Stemmingstoornissen
Leeftijd 16-23 jaar
Platform website (openbaar)
Fase Preventie, Behandeling
imageimageimage
Inleiding

Depri.mirro.nl geeft jongeren inzicht in hun somberheid, denkpatronen en gewoonten. Naast informatie en uitleg bestaat de website uit een uitgebreide training met oefeningen om grip te krijgen op somberheid. De training helpt jongeren om negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten. De training kan zelfstandig worden gevolgd (zonder begeleiding van een zorgprofessional), op het moment dat het de jongere het beste uitkomt.

Onderbouwing

Om méér jongeren te kunnen bereiken en de drempel tot het volgen van een programma te verlagen heeft mirro in samenwerking met Grip op je Dip deze training ontwikkeld. De training is gebaseerd op het effectief bewezen programma van Grip op je Dip. De training helpt jongeren met klachten van depressieve aard bij het verkrijgen inzicht in hun klachten, denkpatronen en gewoonten. Zij zijn na het volgen van de training in staat om negatieve gedachten om te zetten in positieve alternatieven. Zij hebben meer aandacht voor positieve ervaringen en hun stemming is verbeterd. Mirro biedt zelfhulpwebsites voor verschillende thema's. https://www.mirro.nl/

Beschikbaarheid

In de training op deze website vind je uitleg en oefeningen over het aanpakken van allerlei sombere gedachten. Daarnaast lezen de bezoekers hoe je vaker positieve ervaringen kunt opdoen en wat je kunt doen aan een gezonde leefstijl. De training is geheel kosteloos en anoniem te volgen. Een verwijzing van een zorgprofessional is niet nodig. De training is direct toegankelijk via het internet. De bezoeker kan een mirro-account aanmaken, zodat deze de ingevulde antwoorden kan bewaren en op een later moment terug kan zien. Er kan verder niemand anders bij deze informatie.

Ontwikkelaars

Om méér jongeren te kunnen bereiken en de drempel tot het volgen van een programma te verlagen, heeft Stichting mirro in samenwerking met het Grip op je Dip bestuur op basis van de cursus van Grip op je Dip deze zelfhulpwebsite ontwikkeld. Mirro is een stichting zonder winstoogmerk. Stichting mirro kent een bestuur waarin zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn vertegenwoordigd. Een Wetenschappelijke Board adviseert over de producten, waarmee de wetenschappelijke onderbouwing is gewaarborgd. Teams van experts en gebruikers monitoren de kwaliteit en het beheer van de mirro-producten. Het bedrijfsbureau van Stichting mirro coördineert en faciliteert alle ontwikkelingen. Meer informatie over mirro vind je op www.mirro.nl.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.