Home > Zoeken & vergelijken > WRITEjunior
WRITEjunior
Algemene gegevens
Organisatie: UvA minds, behandelcentrum voor Ouder en Kind
Contactpersoon: Sacha Lucassen
E-mailadres(sen): SLucassen@uvaminds.nl
Telefoon: 020-5251441
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Trauma
Leeftijd 4-18 jaar
Platform website (besloten)
Fase Behandeling
image
Inleiding

Doel van de behandeling is het verwerken van herinneringen aan ingrijpende ervaringen, die het kind hebben getraumatiseerd. Dat is te merken aan het verdwijnen of sterk verminderen van de posttraumatische stressklachten, die zijn ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat. De Post Traumatische Stress [PTS] klachten zijn: herbelevingen, vermijding , negatieve veranderingen in stemming en cognities, veranderingen in prikkelbaarheid en reactiviteit (DSM 5). Doel van de ouderbegeleiding is psycho-educatie en ouders ondersteunen in de opvoeding van hun getraumatiseerde kind.

 

De doelgroep is getraumatiseerde kinderen en adolescenten tussen vier en achttien jaar die kampen met posttraumatische stressklachten (PTS) of een posttraumatische stressstoornis (PTSS) na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Als de PTS klachten langer dan een maand bestaan (na de gebeurtenis), spreekt men van een PTSS. Het gaat hierbij zowel om eenmalig als om meermalig getraumatiseerde jeugdigen. Het gaat hierbij om trauma’s als: seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing, KOPP, gepest zijn, ongelukken, overlijden, vluchtelingenproblematiek, natuurrampen etc. 

Onderbouwing

WRITEjunior is een cognitief gedragstherapeutische behandeling van PTSS, waarbij de behandeling via schrijven plaatsvindt. WRITEjunior heeft 4 werkzame factoren: “exposure”, “cognitieve herstructurering”, “coping” en ‘social sharing”. Door imaginaire blootstelling aan de traumatische gebeurtenis door het schrijven van het verhaal van de traumatische gebeurtenis, wordt gewenning aan de aversieve gebeurtenis bewerkstelligd, waardoor deze minder angst opwekt (exposure). Door cognitieve herstructurering worden traumagerelateerde dysfunctionele cognities vervangen door meer helpende/functionele gedachten. Hierin worden belangrijke coping vaardigheden beschreven, zodat die kunnen worden toegepast in dagelijks leven en in de toekomst. Tijdens de coping wordt een terugval plan gemaakt; “Als ik mij weer verdrietig voel dan denk ik… en doe ik…..” Hierin worden belangrijke coping vaardigheden beschreven, zodat die kunnen worden toegepast in dagelijks leven en in de toekomst. 

Tijdens de WRITEjunior behandeling wordt de traumatische gebeurtenis gekaderd in een coherent narratief; het traumaverhaal van het kind. Hierdoor wordt de coherentie van de herinneringen aan de meegemaakte traumatische gebeurtenis bevorderd, waardoor de verwerking wordt vlot getrokken. 

Er wordt samen met de jeugdige een blijvend document geschreven op de computer. Ook kan dit document gedeeld worden met andere belangrijke mensen in het leven van de jeugdige (social sharing), waardoor deze steun en erkenning krijgt voor de moeilijke tijd die hij/zij heeft doorgemaakt. 

Voor jeugdigen is het te moeilijk om schrijfopdrachten zelf thuis te maken, zoals dat bij schrijftherapie voor volwassenen vaak gedaan wordt. Zeker als het de bedoeling is daar goed exposure in te verwerken. Daarom wordt alleen tijdens de sessies in het bijzijn van de therapeut geschreven. Op deze wijze kan de therapeut de cognitief gedragstherapeutische technieken goed verwerken in het verhaal. Er wordt op de computer geschreven aangezien jeugdigen dit aantrekkelijk vinden en het een vertrouwd deel van hun leven thuis en op school is. Bovendien werkt het dikwijls prettiger om op de computer te schrijven tijdens het vertellen; op die manier hoeven de jeugdigen geen oogcontact te maken op moeilijke momenten. De jongere kinderen nog niet zelf typen maar tekeningen maken, krijgen extra exposure door het maken van de tekeningen.

Ook hebben jeugdigen na afloop een mooi document voor de social sharing. Daarnaast blijken veel jeugdigen het boek zelf te herlezen als een vorm van coping als ze verdrietig of bang zijn. Als ze het boek weer lezen weten ze wat ze moeten doen om zich weer beter te voelen (zie: hoofdstuk: ervaringen van cliënten op de DVD). 

De variant van WRITEjunior voor KOPP is alleen bedoeld voor KOPP die zoveel PTS klachten hebben, dat hun ontwikkeling wordt belemmerd Bij KOPP (kinderen met een ouder of brusje met psychiatrische problematiek) duurt de traumatisering vaak nog voort. Dat betekent dat de kans dat de jeugdige opnieuw blootgesteld wordt aan een traumatische ervaring realiteit is. Het is daarom belangrijk om in deze variant extra aandacht te besteden aan de coping. Hoe gaat een kind ermee om als er weer een traumatische gebeurtenis plaatsvindt en met name ook welke hulp kunnen jeugdigen inschakelen als het niet goed gaat met hun ouders/broer/zus, zodat ze er niet alleen voor staan en er ook geen rolomdraaiing plaatsvindt (kind dat de ouder verzorgt).

Er wordt in de KOPP variant daarnaast extra aandacht besteed aan psycho-educatie over de betreffende stoornis. Veel KOPP kinderen zijn bang dezelfde stoornis als hun ouders te krijgen. Om deze angst te bewerken is goede psycho-educatie, het beschrijven van deze angst en hoe ermee om te gaan van groot belang, gebruik maken van de website www.kopstoring.nl is daarbij handig.

Jeugdigen die goed zijn ingelicht over het ziektebeeld van hun vader of moeder kunnen beter inschatten wat zij wel en niet van hun zieke ouder kunnen verwachten. Kennis over het ziektebeeld werkt beschermend tegen psychische problemen op latere leeftijd. Ook hier is het weer van belang dat alles op schrift staat in het boek van de jeugdige zodat de jeugdigen hun boek kunnen raadplegen als ze zich in een moeilijke situatie met hun ouder bevinden. Ouderbegeleiding maakt deel uit van de WRITEjunior, de frequentie en of er ook sprake is van ouders als cotherapeut hangt af van de leeftijd van het kind, het soort trauma en de opvoedingsvaardigheden van de ouders.

Beschikbaarheid

Voor behandelaren is er een protocol in boekvorm inclusief een DVD met therapievoorbeelden voor verschillende trauma's en verschillende leeftijdsgroepen (Lucassen & van der Oord, 2012, SWP). Het is zeer aan te raden om een 2 daagse training te volgen voor het toepassen van het protocol, aangezien het protocol er eenvoudiger uitziet dan het in werkelijkheid toe te passen is. Voor trainingsdata en locaties zie de website (www.writejunior.nl) Inmiddels zijn er in Nederland al vele therapeuten getraind in het protocol. Op de website is er een apart gedeelte voor cliënten en behandelaars. Alle artikelen over onderzoek en behandeling zijn gratis te downloaden vanaf de website.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Er heeft een pilotonderzoek plaatsgevonden in 2008 bij GGZ Dijk en Duin te Zaandam in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Drieëntwintig jeugdigen in de leeftijd van acht tot achttien jaar met post-traumatische stressklachten werden behandeld met WRITEjunior. Er was een significante afname van de gemiddelde score op alle uitkomsten en hun subschalen tussen voor- en nameting. De effecten waren gemiddeld tot groot. Op dit moment worden de data geanalyseerd van een gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek (N= 97) waarbij Writejunior wordt vergeleken met EMDR en een wachtlijst controlegroep. In 2016 zal drs. Carlijn de Roos (voorzitter EMDR vereniging/hoofd Psychotraumacentrum TOPGGZ Rivierduinen) promoveren op dit onderzoek.

Erkenning door Nederlands Jeugdinstituut sinds 2013. 

Oordeel: goed onderbouwd; er is een goede analyse gemaakt van de factoren die van invloed zijn op het behandelresultaat. De materialen zien er goed uit.


Ontwikkelaars

Drs. Sacha Lucassen, gezondheidszorgpsycholoog/gedragstherapeut/EMDR practitioner werkzaam bij UvA minds Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind te Amsterdam. Prof. Dr. Saskia van de Oord, psycholoog/hoogleraar werkzaam bij Universiteit van Leuven, in België. 

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.