Home > Zoeken & vergelijken > Url & Uk in de wolken
Url & Uk in de wolken
Algemene gegevens
Organisatie: Dimence
Contactpersoon: Marilene de Zeeuw
E-mailadres(sen): m.dezeeuw@jeugdggz.com
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Stemmingstoornissen, ODD/CD, Autisme (ASS), ADHD
Leeftijd 1-12 jaar
Platform website (besloten)
Fase Behandeling
image
Inleiding

Url & Uk is een online behandelprogramma voor ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar. Deze online methodiek ondersteunt ouders in het beter begrijpen van het gedrag van hun peuter of kleuter, en begeleidt ze om goed met de emotionele buien van hun kind om te gaan. De training geeft informatie over de hersenontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 5 jaar en hoe je als ouder behulpzaam kunt zijn om de hersenontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Ouders krijgen uitleg, opdrachten, tips & adviezen.

Onderbouwing

Tot op heden zijn er nauwelijks tot geen e-health-behandelingen voor ouders met baby's, peuters en kleuters beschikbaar. De methodiek gebruikt voor Url & Uk in de wolken is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken en inzichten uit de kinder- & jeugdpsychologie, neuropsychologie en neuropsychiatrie. (Bowlby, 1980; Greco & Hayes, 2008; Hughes & Baylin, 2012; Ogden, Minton & Pain, 2006; Panksepp & Biven, 2012; Siegel & Bryson, 2013; Siegel & Bryson, 2011). Auteurs van Url en Uk zijn M. De Zeeuw, C. Brok, H.J.A. Van Bakel & E. Van der Zee.

Beschikbaarheid

De module is geschikt voor alle ouders die problemen ervaren en zorgen hebben over de omgang met hun kind en hierbij hulp kunnen gebruiken. Door het e-health-format is de module makkelijk in te passen in het drukke dagelijkse leven van ouders met jonge kinderen. Verschillende partijen (gemeenten, CJG, JGZ, BJZ, GGZ) kunnen van Url & Uk gebruik maken. 

Ontwikkelaars

Het Specialistisch Centrum Infant Mental Health (SCIMH), onderdeel van de Dimence Groep, ontwikkelde 'Url & Uk in de wolken'.  Momenteel wordt de training en uitgifte beheert door Impluz, onderdeel van jeugd ggz Dimence groep.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.