Home > Zoeken & vergelijken > ToM-e training
ToM-e training
Algemene gegevens
Organisatie: Jouw Omgeving
Contactpersoon: Birk Frankvoort
E-mailadres(sen): info@jouwomgeving.nl
Telefoon: 088 4500 250
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2017
Kenmerken
Problematiek Autisme (ASS)
Leeftijd 8-12 jaar
Platform website (besloten)
Fase Behandeling
imageimageimageimageimage
Inleiding

De ToM-e training is een online training voor kinderen van 8 t/m 12 jaar met een ASS. Het doel van de training is om de kinderen te leren hoe ze sociale situaties beter in kunnen schatten en hun sociale gedrag kunnen verbeteren. 

Onderbouwing

Kinderen met autisme hebben vaak veel moeite om zich in anderen in te leven. Daarvoor is de training Theory of Mind ontwikkeld, een groepstraining waarin kinderen leren om sociale situaties beter in te schatten en het sociale gedrag te verbeteren. Hoewel onderzoek aantoonde dat het programma effectief was, was het toepassen van de opgedane kennis in de dagelijkse praktijk nog een struikelblok. Om dat aan te pakken is de online ToM-e training ontwikkeld. De combinatie van groepsbijeenkomsten en online oefeningen stimuleert kinderen om spelenderwijs thuis verder te oefenen met de onderwerpen uit de groepslessen.

Beschikbaarheid

De ToM-e training is beschikbaar via Jouw Omgeving en wordt onder meer aangeboden door verschillende organisaties binnen de jeugd-ggz: Accare; Triversum; De Bascule; Karakter; De Jutters, Curium-LUMC en Yulius.

Ontwikkelaars

De ToM-e training werd ontwikkeld door de Vrije Universiteit, Jouw Omgeving en De Bascule en is gebaseerd op de oorspronkelijke versie van de training, gemaakt door Pim Steerneman. De Bascule en de VU gaan verder onderzoek doen naar de effectiviteit van de ToM-e training. In samenwerking met PI-research wordt er een opleiding ontwikkeld voor hulpverleners die zelf de ToM-e training willen geven. Voor meer informatie of contact, mail: info@jouwomgeving.nl

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.