Home > Zoeken & vergelijken > The Transporters
The Transporters
Algemene gegevens
Organisatie: www.thetransporters.nl
E-mailadres(sen): charlotte@thetransporters.com
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Autisme (ASS)
Leeftijd 4-8 jaar
Fase Behandeling
image
Inleiding

Simon Baron-Cohen, een autisme expert uit Engeland heeft een animatieserie ontwikkeld die geinspireerd is op de, onder kinderen populaire, televisieserie Thomas en zijn vriendjes. De anmiatieserie heet The Transporters. Bij The Transporters geven de trams, kabelbanen en andere voertuigen regelmatig aan hoe ze zich voelen en trekken daarbij blije, boze, bezorgde of jaloerse blikken.

The Transporters is bedoeld voor kinderen tot ca. 8 jaar, met een autismespectrum stoornis. In de serie krijgen de speelgoedvoertuigen een menselijk gezicht. Deze menselijke gezichten geven hun gemoedstoestand aan. Gedachte hierbij is dat mensen met autisme moeite hebben met empathie, maar talent hebben voor systematiseren. Simon Baron-Cohen denkt, door het gebruik van voertuigen, aan te sluiten bij de belevingswereld van veel kinderen met een autisme spectrum stoornis. Het lastige in 'normale' situaties is voor kinderen met autisme dat de gezichtsuitdrukkingen zo snel kunnen wisselen dat het moeilijk is om het te systematiseren. Doordat de kinderen bij The Transporters zo vaak als ze maar willen terug kunnen naar een bepaalde emotie, leren ze uiteindelijk de patronen kennen.

Onderbouwing

Wat is het resultaat?

Uit eigen onderzoek van Simon Baron-Cohen blijkt dat The Transporters goed werkt als methode om emoties te leren herkennen. Na vier weken dagelijks minimaal een kwartier kijken naar de serie, bleek een groep jonge kinderen met Asperger net zo goed te scoren op een gezichtsherkenningstest als leeftijdsgenootjes zonder autisme. Bovendien herkenden de kinderen emoties op gezichten van mensen die niet aan voertuigen vast zaten. Ze waren dus in staat om aangeleerde vaardigheden te generaliseren, iets dat met traditionele sociale vaardigheidstrainingen moeilijk te bereiken is.

De studie van Golan en collega’s (2009) evalueerde het programma The Transporters waarbij twintig kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar het programma dagelijks voor een periode van vier weken bekeken. Kinderen werden voor en na het aanbieden van de behandeling getest op het gebruik van emotioneel vocabulaire en emotieherkenning op drie generalisatie niveaus. De uitkomsten werden vergeleken met twee groepen kinderen (met en zonder autisme) die geen behandeling kregen aangeboden. De behandelgroep liet significante verbeteringen zien wat betreft hun emotionele begrip en herkenningsvaardigheden bij vijftien emoties.


Beschikbaarheid

The Transporters is in het Nederlands verkrijgbaar en bestaat uit vijftien afleveringen van vijf minuten. Van iedere basisemotie is een aflevering beschikbaar.

Ontwikkelaars

Simon Baron-Cohen, een autisme expert uit Engeland.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.