Home > Zoeken & vergelijken > Surfen op emoties
Surfen op emoties
Algemene gegevens
Organisatie: Het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Accare, De Bascule, Curium LUMC, De Jutters, Karakter, Triversum & Yulius) in samenwerking met de Universiteit van Maastricht
Contactpersoon: Agaath Koudstaal
E-mailadres(sen): J.A.Koudstaal@curium.nl
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Stemmingstoornissen
Leeftijd 14-23 jaar
Platform website (besloten)
Fase Behandeling
imageimageimageimageimage
Inleiding

Met Surfen op emoties, een Dialectische gedragstherapie (DGT)- Vaardigheidstraining voor jongeren van 14-23 jaar, leert de cliënt grip te krijgen op zijn gedrag en emoties. Het is een blended programma waarin face-to-face contacten worden gecombineerd met digitale behandeling. Hij/zij leert over emoties en hoe hier beter mee om te gaan. Ook leert de jongere op een goede manier voor zichzelf op te komen.

Onderbouwing

Surfen op emoties is gebaseerd op het papieren protocol ‘Surfen op Emoties’ en input van inhoudelijke experts. Het papieren protocol is verrijkt met interactieve en visuele mogelijkheden waaruit deze blended behandeling ontstaan is. Dialectische Gedragstherapie voor Jongeren (DGT-J) is een interventie voor jongeren van 12-18 jaar met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis of andere emotieregulatiestoornissen. Het doel van het programma is om het stemmingsafhankelijke, impulsieve gedrag - suïcidaal gedrag, automutilatie, middelenmisbruik of woede-uitbarstingen - onder controle te krijgen. Dit gebeurt middels wekelijkse vaardigheidstraining en individuele therapie, systeeminterventies en crisisconsultatie. Het programma duurt 24 weken.

Beschikbaarheid

Surfen op Emoties is een vast onderdeel van het programma-aanbod binnen Jouw Omgeving, een beveiligde behandelomgeving op internet waar alleen de cliënt en behandelaar bij kunnen.

Ontwikkelaars

Surfen op Emoties is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Jouw Omgeving en haar ontwikkelpartner Het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP).

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.