Home > Zoeken & vergelijken > Straatwijzer
Straatwijzer
Algemene gegevens
Organisatie: Karakter, Kleur Kinder- en Jeugdzorg, ’s Heeren Loo, Lucertis, het Landelijk Kenniscentrum LVB, GGZ Oost-Brabant en het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Accare, De Bascule, Curium LUMC, De Jutters, Karakter, Triversum & Yulius)
Contactpersoon: Sammy Roording
E-mailadres(sen): S.Roording@karakter.com
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
Leeftijd 12 jaar
Platform website (besloten)
Fase Behandeling
imageimageimageimageimageimageimage
Inleiding

Straatwijzer is een programma voor jongeren vanaf 12 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB) met daarnaast een psychiatrische aandoening, en hun ouders. Er is een aparte versie voor jongeren, en één voor ouders.

Voor jongeren is de psycho-educatie gericht op wat LVB en/of een psychiatrische stoornis precies zijn en wat dan je sterke en minder sterke kanten zijn. Ouders krijgen meer zicht op het effect van het hebben van een kind met LVB op het dagelijks leven thuis en wat dit betekent voor de opvoeding. 

Onderbouwing

Ouders en jongeren doorlopen elk hun eigen digitale ‘straat’, waarbij in elk huis uitleg wordt gegeven over een kenmerkend aspect van LVB en/of psychiatrie. De informatie wordt aangeboden door middel van strips, video’s en visuele oefeningen, die zoveel mogelijk auditief worden ondersteund. Omdat Straatwijzer zich richt op jongeren die naast LVB mogelijk ook een psychiatrische stoornis hebben, bevat Straatwijzer een verdiepend huis waarin 5 psychiatrische stoornissen worden behandeld: autisme, ADHD, gedragsstoornissen, angst en depressie. Deze onderwerpen kunnen al naar gelang van relevantie voor een specifieke cliënt worden geactiveerd.

Uit onderzoek is gebleken dat psychosociale vormen van behandeling effectief kunnen zijn bij jongeren met LVB en psychiatrie, en hun ouders. Verder blijkt het betrekken van het netwerk bij de behandeling van jongeren met LVB erg belangrijk. Het kan voor leraren en andere betrokkenen ook zinvol zijn om op een snelle en laagdrempelige manier meer inzicht te krijgen in wat LVB inhoudt en wat dit betekent voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en klassensituaties. 

Beschikbaarheid

Straatwijzer wordt aangeboden door Jouw Omgeving, een beveiligde behandelomgeving op internet waar alleen de cliënt en behandelaar bij kunnen, en tevens beschikbaar voor andere zorginstellingen. 

Ontwikkelaars

Straatwijzer is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Jouw Omgeving en haar ontwikkelpartner Het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP). Het programma Straatwijzer is samengesteld met behulp van financiering vanuit het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en in samenwerking met kinderen, jongeren en de ouderraad en cliëntenraad van Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Daarnaast is er een externe klankbordgroep samengesteld bestaande uit professionals die bekend zijn met de doelgroep en meegeholpen hebben aan de ontwikkeling van Straatwijzer. Deze klankbordgroep bestaat uit medewerkers vanuit Triversum, Kleur Kinder- en Jeugdzorg, ’s Heeren Loo, Lucertis, het Landelijk Kenniscentrum LVB, Accare, de Bascule en GGZ Oost-Brabant. 

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.