Home > Zoeken & vergelijken > Stopjeangst.nl ADF jongeren
Stopjeangst.nl ADF jongeren
Algemene gegevens
Organisatie: ADF stichting
Telefoon: 0900 - 200 87 11
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Angst, Dwang (OCS)
Leeftijd 12-18 jaar
Platform website (openbaar)
image
Inleiding

Stopjeangst.nl is een initiatief van de Angst Dwang en Fobie stichting, de landelijke patiëntenvereniging. Het is een website voor jongeren die last hebben van angst, dwang of depressie. De site geeft op een inzichtelijke manier informatie over hoe angst of dwang je leven kan bepalen en wat eraan te doen valt. Er staan veel ervaringsverhalen in van jongeren waar zij zich in kunnen herkennen. De informatie op de site is gecheckt door professionals en informatie over behandelingen zijn gebaseerd op de richtlijnen. Daarmee is stopjeangst door psychiaters en andere behandelaren ook inzetbaar voor psycho-educatieve doeleinden.

Onderbouwing

Veel jongeren worstelen met angst of dwangklachten zoals sociale fobie: bang zijn om niet te kunnen voldoen aan verwachtingen van anderen of het gevoel te hebben niet mee te kunnen komen met de rest. Drugs en alcohol verergeren het probleem.

Jongeren bereiken is een moeilijke opgave. Meestal schamen zij zich voor hun angst en durven er niet over te praten. Vandaar dat de ADF stichting deze laagdrempelige site heeft ontwikkeld. Jongeren kunnen hier op een anonieme manier informatie lezen en zich herkennen in ervaringsverhalen. Bij vragen kunnen zij via de mail contact opnemen met de ADF stichting. Hier kunnen zij, indien nodig, verder geholpen worden met hun klachten.

Ontwikkelaars

De site is gemaakt samen met jongeren. Zij hebben meegedacht over de vormgeving en inhoud van de website. Het initiatief voor de site is genomen door de ADF stichting. Aan de site hebben diverse professionals meegewerkt waaronder hoogleraar Frits Boer en organisatie de Bascule.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.