Home > Zoeken & vergelijken > Sociale angst (Jeugd)
Sociale angst (Jeugd)
Algemene gegevens
Organisatie: samenwerking Dimence, GGZ-Noord-Holland-Noord en Minddistrict
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Angst
Leeftijd 15-20 jaar
Platform website (besloten)
Fase Behandeling
Inleiding

Het doel van de module is om de jongere van sociale angst af te helpen. Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van sociale angst bij jongeren. Denk aan inzicht in de angstcirkel en de rol van vermijding, het uitdagen van niet-helpende gedachten en het maken van een stappenplan voor blootstelling aan de angst. Ook sessies over ontspanning, taakconcentratie en extra exposure oefeningen kunnen worden toegevoegd aan de module. In elke sessie krijgt de jongere informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met een of meerdere oefening(-en). Aan het eind van de module vermijdt de jongere niet of minder. Ook heeft hij of zij praktische tips en vaardigheden aangeleerd om sociale situaties die angst opwekken in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Onderbouwing

De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten. 

De module is ontwikkeld voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar met sociale angst. Het is een behandeling die ingezet kan worden vanuit de specialistische ggz, waarbij een behandelaar feedback geeft. De online module kan worden gecombineerd met face to face gesprekken voor een complete behandeling. Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en dat het de therapeut minder tijd per cliënt kost.

Beschikbaarheid

Opzet: Welkom, Wat is er aan de hand?, Motivatieplan, Mijn angst onder de loep, Maak een oefenplan, Bereid je voor!, Aan de slag!, Denkfouten, Positief en krachtig denken, Kijk naar de toekomst!

Optioneel: Meer oefenen met het gedachteschema, Meer oefenen met je oefenplan, Hoe sta je ervoor?, Concentratie, Taakconcentratie I, Taakconcentratie II, Ontspanning.

Ontwikkelaars

Deze module wordt aangeboden door Minddistrict en is ontwikkeld in samenwerking met Dimence en GGZ-Noord-Holland-Noord.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.