Smaakk!
Algemene gegevens
Organisatie: Het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Accare, De Bascule, Curium LUMC, De Jutters, Karakter, Triversum & Yulius) in samenwerking met de Universiteit van Maastricht
Contactpersoon: Rozemarijn Vos
E-mailadres(sen): r.vos@accare.nl
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2014
Kenmerken
Problematiek Eetstoornissen
Leeftijd 14-23 jaar
Platform website (besloten)
Fase Behandeling
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Inleiding

Smaakk! is een blended cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma voor jongeren van 14 tot 23 jaar met een eetstoornis. Tijdens de behandeling kan er een accent worden gelegd op anorexia nervosa, boulimia nervosa of binge-eating disorder.

Het hoofddoel is dat jongeren een regelmatig en normaal eetpatroon hanteren en reële gedachten over eten, lichaamsvormen en gewicht hebben.

Het programma is zodanig uitgewerkt dat de behandelonderdelen in principe 100% online kunnen worden uitgevoerd. Echter heeft het sterk de voorkeur om de online contacten te combineren met face-to-face momenten, bijvoorbeeld aan de start/einde van iedere module. Voor de behandeling van anorexia nervosa is Smaakk! een richtlijn voor de behandeling, maar niet voldoende. De frequentie van face-to-face contact en de mate waarin de jongere online werkt kan per persoon worden afgestemd. 

Onderbouwing

Het behandelprogramma is gebaseerd op het transdiagnostisch model voor instandhouding van eetstoornissen van Fairburn e.a. (2003). Volgens dit model staat een negatieve zelfwaardering centraal, waarbij teveel waarde wordt gehecht aan (controle over) eten, gewicht en lichaamsvormen. In het programma worden de belangrijkste kernfuncties van de eetstoornis aangepakt: negatieve zelfevaluatie, piekeren over lichaam en gewicht, rigide lijnen, eetbuien en purgeren. 

Beschikbaarheid

Smaakk! is een vast onderdeel van het programma-aanbod binnen Jouw Omgeving, een beveiligde behandelomgeving op internet waar alleen de cliënt en behandelaar bij kunnen. Meer informatie vindt je op http://www.smaakk-online.nl

Ontwikkelaars

Smaakk! is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Jouw Omgeving en haar ontwikkelpartner Het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP). 

 

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.