Home > Zoeken & vergelijken > Schateiland
Schateiland
Algemene gegevens
Organisatie: Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Universiteit Z├╝rich, Zwitserland
E-mailadres(sen): treasurehunt@kjpd.uzh.ch
   
Budget: € 10.000 - € 25.000
Live sinds: 2008
Kenmerken
Problematiek Stemmingstoornissen, Angst
Leeftijd 9-13 jaar
Platform game
Fase Behandeling
imageimageimage
Inleiding

Schateiland (Treasure Hunt) is een computerspel voor kinderen tussen negen en dertien jaar die een gedragstherapeutische behandeling volgen. Het draaiboek van Schateiland werd bewust niet alleen aan de hand van therapieprogramma’s voor angstige of depressieve kinderen ontwikkeld, maar ook voor kinderen met aggressief gedrag . Het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag is tenslotte universeel en voor kinderen met gedragsproblemen net zo relevant als voor kinderen met internaliserende stoornissen. Kinderen kunnen spelenderwijs kennismaken met concepten uit de cognitieve gedragstherapie. Ze helpen de kapitein van een schip om een schat te vinden en door opdrachten te vervullen die gedragstherapeutische principes concretiseren. Schateiland bestaat uit zes levels, die elk ongeveer twintig minuten vragen. In het eerste level leren de kinderen dat hun persoonlijkheid uit gedachten, gevoelens en gedrag bestaat, in level twee dat hun gedachten ook hun gevoelens beïnvloeden. Level drie behandelt het herkennen van emoties bij anderen, level vier het verschil tussen opbeurende en negatieve gedachten. Level vijf moet negatieve gedachten vervangen door opbeurende gedachten, en in level zes worden de oefeningen nog eens herhaald.

Onderbouwing

In publicaties wordt benadrukt dat het spel niet als zelfhulp moet worden gezien, omdat het kind zonder het achterliggende theoretische kader de bedoeling van de opdrachten niet zal kunnen begrijpen, en dan ook de relatie met zijn of haar klachten niet zal zien. De therapeutische waarde ontstaat als het kind en de behandelaar de dialoog aangaan over de lessen van het spel. Het spel is dan ook bedoeld als ondersteuning van een meer uitgebreide cognitieve gedragstherapie. De ontwikkelaars kozen een verrassende aanpak om het spel te valideren. Therapeuten kunnen het spel gratis downloaden, onder voorwaarde dat ze het alleen in het kader van psychotherapie gebruiken. Daaraan gaven volgens de ontwikkelaars meer dan 2600 behandelaars uit 44 verschillende landen gehoor. Recent werden de resultaten van een evaluatieonderzoek onder 42 behandelaren en 218 kinderen gepubliceerd. Daaruit bleek dat de deelnemers het spel een nuttig middel vonden om cognitief-gedragstherapeutische concepten uit te leggen. Het spel vergemakkelijkte het contact tussen de therapeut en het kind, en motiveerde de kinderen voor hun behandeling.

Beschikbaarheid

Het spel is via de website van het programma vrij beschikbaar voor geregistreerde behandelaars, in het Engels, Duits, Grieks en Nederlands, onder voorwaarde van legitimatie. Om het alternatieve licentiemodel in stand te kunnen houden wordt iedere gebruiker om een donatie verzocht. De site biedt ook huiswerkformulieren die aansluiten bij de levels van het spel. 

Ontwikkelaars

Schateiland is bedacht en geschreven door dr. Veronika Brezinka, klinisch psycholoog / psychotherapeut bij het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Universiteit Zürich. Het werd vormgegeven door Christoph Wartmann en Dennis Chait, geprogrammeerd door het bedrijf Snarp en gefinancieerd door het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Technologie-Transferfonds Unitectra van de Universiteit Zürich.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.