PsyMate
Algemene gegevens
Organisatie: Psymate BV/ Universiteit Maastricht
Contactpersoon: Marieke Wichers
E-mailadres(sen): m.c.wichers@umcg.nl
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Tics, Eetstoornissen, Dwang (OCS), Trauma, KOPP/KVO, Slaapproblemen, ADHD, Psychose, Buikpijn, Borderline persoonlijkheidsstoornis, Autisme (ASS), Angst, Stemmingstoornissen, Pediatrisch delier, ODD/CD, Problematisch middelengebruik, Forensische jeugdpsychiatrie, Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
Leeftijd 12 jaar
Platform app (iOS en Android)
Fase Diagnose, Behandeling
Inleiding

PsyMate is een coachinginstrument om mensen (vanaf 12 jaar) met een psychiatrische aandoening weer controle te geven over hun eigen leven en te downloaden via een app. De PsyMate is een soort digitaal dagboek, die tien keer per dag, zes dagen lang, een piepsignaal geeft waarna de cliënt een aantal vragen over zijn of haar psychische gesteldheid moet invullen op het scherm. De cliënt rapporteert meerdere malen per dag, wat zij op enig moment meemaken, waar dat gebeurt, met wie en in welke mate zij daarbij last hebben van hun klachten.

Onderbouwing

PsyMate laat cliënten stilstaan bij hun gedachten en gevoelens in relatie met de context waarin ze zich op dat moment bevinden. De cliënten leren hierdoor te herkennen welke factoren invloed uitoefenen op hun denken en voelen. De PsyMate geeft de cliënt én de behandelaar meer inzicht in het verloop van klachten van de cliënt gedurende de dag. Op deze manier kan de behandeling af gestemd worden op de individuele situatie van de cliënt.

Beschikbaarheid

De PsyMate kan voor verschillende doelgroepen worden gebruikt, jong en oud. Psymate wordt voornamelijk in een psychopathologie context gebruikt. De app is gratis te downloaden uit de Google Playstore en uit de Appstore van Apple. Voor meer informatie zie Psymate.eu.

Ontwikkelaars

PsyMate is ontwikkeld door de Universiteit Maastricht.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.