Home > Zoeken & vergelijken > PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming
PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming
Algemene gegevens
Organisatie: Manifestpartners ‘In Goed Vertrouwen’
Contactpersoon: L. Sonnenschein
E-mailadres(sen): Leon.Sonnenschein@VNG.nl
   
Budget: onbekend
Live sinds: 27 september 2017
Kenmerken
Leeftijd 1-23 jaar
Inleiding

De PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming (kortweg PrivacyApp Jeugd) geeft jongeren antwoord op veelvoorkomende situaties en Privacy-vragen, zoals: ‘Mag ik mijn dossier inzien?’, ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders?’, en ‘Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben?’. Nu nog bevat de app alleen informatie voor jongeren. Later dit najaar komt er een afzonderlijk deel bij voor de professionals die daarin antwoord vinden op vragen over het delen van gegevens tussen professionals.

Video-introductie

Onderbouwing

De PrivacyApp biedt jongeren, en binnenkort ook professionals op een eigentijdse en laagdrempelige antwoord op vragen met betrekking tot privacy en de omgang met gegevens in de Jeugdhulp en Jeugdbescherming. De PrivacyApp is een middel voor organisaties om cliënten en hun ouders goed te informeren over hun privacyrechten en plichten. Hun medewerkers kunnen hen actief wijzen op de PrivacyApp, en deze gebruiken als hulpmiddel bij vragen over privacy.

Beschikbaarheid

De PrivacyApp Jeugd is een Website die zich gedraagt als een App. Zij is beschikbaar op jeugdconnect.nl/privacy. Ook is een korte animatie over de app beschikbaar op https://youtu.be/9A3KJQKlMDI. Organisaties kunnen deze op hun website zetten met bijvoorbeeld de mededeling:  ‘Vragen over privacy? Check de PrivacyApp Jeugd. Bekijk de animatie. Of download de app direct via https://privacy.jeugdconnect.nl/’.

Voor snelle toegang kunnen gebruikers het icoontje van de App in het beginscherm van hun telefoon of tablet zetten. Zo hebben ze altijd toegang tot de meest recente versie. Desktop en laptop gebruikers kunnen deze in de favorieten van hun browser zetten.

Ontwikkelaars

De PrivacyApp Jeugd  is een initiatief van de manifestpartners ‘In Goed vertrouwen’, een coalitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Zij is tot stand gekomen met financiële bijdragen van de ministeries van VWS, VenJ en BZK. De app staat op Jeugdconnect.nl waar ook andere apps staan die jeugdigen en professionals helpen rondom HALT, VOG, kindermishandeling en slachtofferhulp.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.