Home > Zoeken & vergelijken > Pratenonline.nl
Pratenonline.nl
Algemene gegevens
Organisatie: Kenter Jeugdhulp
E-mailadres(sen): secretariaat@pratenonline.nl
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2004
Kenmerken
Problematiek Stemmingstoornissen
Leeftijd 12-23 jaar
Platform website (openbaar), chat
Keurmerken Online hulpstempel
Fase Behandeling
imageimageimage
Inleiding

PratenOnline biedt oplossingsgerichte therapie aan jongeren van 12 tot 23 jaar met matige tot ernstige angst- en/of depressieklachten. De hulp wordt geboden door middel van individuele chatsessies met een vaste jeugdhulpverlener. PratenOnline is een multicomponent online aanbod. De hoofdinterventie is de anonieme, online chat tussen een jongere en hulpverlener. Daarnaast kunnen jongeren op de site terecht voor: (psycho-)educatie en peer to peer support. Jongeren voeren anoniem een of meer chatsessies (maximaal 4) via internet met een hulpverlener. Deze therapeut stimuleert en begeleidt de jongere bij het zelf zoeken naar (deel)oplossingen waardoor angstige en/of depressieve gevoelens afnemen en het gevoel van competentie toeneemt. De behandelmodule is gebaseerd op de Oplossingsgerichte Therapie (Solution Focused Brief Therapy). PratenOnline wil hiermee jongeren, die nu (nog) niet de stap willen of kunnen zetten naar reguliere geestelijke zorg, in een vroeg stadium bereiken, op een wijze die bij hun leefwereld past.

Onderbouwing

Depressie is één van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen onder jonge mensen. Hoewel depressie veel voorkomt onder jongeren, wordt deze aandoening dikwijls niet herkend en is er sprake van onderbehandeling. Jonge mensen zoeken niet gemakkelijk hulp als zij psychische problemen hebben, zich laten doorverwijzen naar specialistische hulp is voor hen vaak een te grote stap. PratenOnline biedt laagdrempelige, anonieme hulp middels een medium (chat) dat bij de leefwereld van jongeren aansluit. Op deze manier wordt de stap om hulp te zoeken aanzienlijk verkleind en vindt preventie en behandeling (en eventueel een doorverwijzing naar specialistische hulp) zo vroeg mogelijk plaats. De Oplossingsgerichte Therapie maakt het mogelijk om direct bij aanvang van het contact en zonder diagnostiektraject de behandeling te starten en te focussen op het behalen van de therapiedoelen en het vergroten van het gevoel van competentie van de jongere.

Uit monitorgegevens blijkt dat jongeren tevreden zijn over de chatsessies. Zij gaven de afgelopen 8 jaar (2007-2014) gemiddeld een waardering van 8,2, gemeten volgens de Session Rating Scale (Duncan & Miller, 2004).

Kramer en collega’s (2014) concluderen dat de oplossingsgerichte chatinterventie van PratenOnline effectief bleek voor afname van depressieve klachten bij jongeren van 12 – 22 jaar (gemeten op de CES-D, Radloff, 1977) vergeleken met een wachtlijstgroep (d=0.79, 95% CI 0.45-1.08). In een masterthese toonde Bastiaanse (2011) een significante daling van depressieve klachten (gemeten op de BDI, Beck, Steer & Carbin, 1988) aan na de chatbehandeling (t=19,37; df=260; pDatabank Effectieve Jeugdinterventies.

Beschikbaarheid

PratenOnline wordt aangeboden door Kenter Jeugdhulp (voorheen Jeugdriagg Noord Holland Zuid). Behandelingen worden bekostigd via de zorgverzekeringswet (maximaal acht sessies). Jongeren die liever anoniem blijven, volgen gratis een beperkt traject (maximaal vier sessies), bekostigd door een tijdelijke subsidie van het ministerie van VWS. Deze chatsessies kunnen zowel binnen als buiten kantoortijden worden gepland.

Ontwikkelaars

PratenOnline is in 2004 opgezet door gz-psycholoog Pien Oijevaar, met steun van Kenter Jeugdhulp, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en zorgverzekeraar Achmea. Internetbureau Coolminds verzorgde de technische realisatie.

Literatuur

Beck, A. T., Steer, R. A., & Carbin, M. G. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical psychology review, 8(1), 77-100.Berg, I. & Shazer, S. de (1993). Making numbers talk: Language in therapy. In S.

Duncan, B. & Miller, S. (2004). The heroic client: Doing client-directed, outcome-informed therapy. San Francisco: Jossy-Bass Inc.

Kramer, J., Conijn, B., Oijevaar, P., & Riper, H. (2014)
. Effectiveness of a web-based solution-focused brief chat treatment for depressed adolescents and young adults: randomized controlled trial. Journal of medical Internet research, 16(5).

Radloff, L. S. (1977). The CES-D scale a self-report depression scale for research in the general population. Applied psychological measurement, 1(3), 385-401.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.