Home > Zoeken & vergelijken > Pillboxie
Pillboxie
Algemene gegevens
Organisatie: Jared Sinclair
E-mailadres(sen): pillboxie@gmail.com
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek ADHD, Angst, Autisme (ASS), Borderline persoonlijkheidsstoornis, Buikpijn, Dwang (OCS), Eetstoornissen, ODD/CD, Pediatrisch delier, Problematisch middelengebruik, Psychose, Slaapproblemen, Stemmingstoornissen, Tics, Trauma
Leeftijd Alle leeftijden
Platform app (iOS)
Fase Nazorg
imageimage
Inleiding

Allerlei applicaties en producten spelen in op het principe ‘ingrijpen wanneer nodig’. Een voorbeeld is Pillboxie. Deze app geeft aan wanneer medicijnen moeten worden ingenomen en onthoudt wanneer welke medicatie is ingenomen. Het poogt daarmee therapietrouw bij het gebruik van medicatie te vergroten, wat vooral een probleem is onder pubers en adolescenten; studies komen uit op een gemiddelde medicatietrouw van zo’n vijftig procent bij kinderen en jongeren met chronische aandoeningen en een afname in medicatietrouw naarmate het kind ouder wordt. Pillboxie kan ook via een mobiele telefoon of digitaal horloge worden gebruikt.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.