Home > Zoeken & vergelijken > Oudertraining BPTG
Oudertraining BPTG
Algemene gegevens
Organisatie: Het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Accare, De Bascule, Curium LUMC, De Jutters, Karakter, Triversum & Yulius) en Jouw Omgeving
Contactpersoon: Barbara van den Hoofdakker
E-mailadres(sen): info@accare.nl 
Telefoon: 0592-857050
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2013
Kenmerken
Problematiek Autisme (ASS), ADHD, ODD/CD
Leeftijd 4-14 jaar
Platform website (besloten)
Fase Behandeling
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Inleiding

Het protocol Oudertraining BPTG is een blended behandeling van ouders van kinderen met gedragsproblemen in de leeftijd 4 tot 14 jaar.

De interventie richt zich primair op de vermindering van gedragsproblemen bij kinderen met ADHD, ODD en/ of ASS. Daarnaast zorgt het programma er ook voor dat de ouders beschikken over meer kennis over de specifieke stoornis en eventueel bijkomende stoornissen van hun kind. De ouders kunnen na de training diverse gedragstherapeutische vaardigheden inzetten die bij de opvoeding van hun kind van belang zijn (observeren van gedrag, structuur aanbrengen, anticiperen, instructies geven, regels stellen, bekrachtigen, negeren, straffen). 

Onderbouwing

Er zijn minimaal 5 face-to-face contactmomenten tijdens de behandeling (start, na modules 3 en 4, eindevaluatie, evaluatie na 3 maanden + optioneel bij onderdeel time-out). De behandeling wordt zo mogelijk binnen een tijdsbestek van maximaal 20 weken afgerond. De ouders kunnen in hun eigen tempo door het programma heen.

Door het hele programma heen, hebben de ouders de mogelijkheid aspecten die voor hen zinvol en helpend zijn in hun tipkoffer te plaatsen. Het doel van de tipkoffer is dat ouders tijdens en na de training de voor hen werkzame onderdelen bewaren en terug kunnen lezen.
De behandelaar bekijkt per onderdeel de gemaakte oefeningen en reageert hierop. Wanneer de behandelaar vindt dat de ouders het onderdeel goed hebben doorlopen, stelt hij de volgende module beschikbaar. 

Beschikbaarheid

Oudertraining BPTG is een vast onderdeel van het programma-aanbod binnen Jouw Omgeving, een beveiligde behandelomgeving op internet waar alleen de cliënt en behandelaar bij kunnen. De volgende zorginstellingen die gebruik maken van Jouw Omgeving bieden Oudertraining BPTG aan: Accare; Triversum; De Bascule; Karakter; Yulius; de Jutters en Curium-lumc. 

Ontwikkelaars

Oudertraining BPTG is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Jouw Omgeving en het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP). Meer informatie vindt je op http://www.oudertraining-online.nl

 

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.