Home > Zoeken & vergelijken > Oudercursus Autisme
Oudercursus Autisme
Algemene gegevens
Organisatie: NewHealth Collective
E-mailadres(sen): info@newhealthcollective.nl
Telefoon: 070-314 24 95
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2011-2015
Kenmerken
Problematiek Autisme (ASS)
Leeftijd Alle leeftijden
Platform website (besloten)
Fase Behandeling
imageimage
Inleiding

‘Oudercursus autisme’ is een combinatie van zes bijeenkomsten op locatie en online opdrachten. Ouders leren tijdens de cursus over autisme in het algemeen en hoe zij autisme terugzien in onder andere het gedrag, interesses en communicatie van hun kind.

Onderbouwing

‘Oudercursus autisme’ is een vorm van psycho-educatie op basis van evidence-based face-to-face protocollen. De ontwikkelaars doen doorlopend onderzoek naar de mate van tevredenheid en het ervaren effect door ouders. Uit het exploratief onderzoek naar de effecten van deze module is gebleken dat ouders de cursus als leerzaam ervaren en dat de cursus leidt tot een vergroting van hun kennis van autisme. Dit artikel beschrijft de aanpak en gaat in op resultaten van het onderzoek: Vermunt en Bailly, "Psycho-educatie, een exploratief onderzoek", 2013

Beschikbaarheid

NewHealth Collective en Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie bieden ‘Oudercursus autisme’ aan. Het programma is vrij te gebruiken voor andere onderdelen van de Parnassia Groep. De licentiehouders staan open voor deelname van nieuwe partijen.

Ontwikkelaars

‘Oudercursus autisme’ is ontwikkeld door Lucertis Kinder- en jeugdpsychiatrie in samenwerking met Dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.