Moodbot
Algemene gegevens
Organisatie: Altrecht en HKU
Contactpersoon: M. van Woudenberg en I. van der Brug
E-mailadres(sen): m.van.woudenberg@altrecht.nl
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2012
Kenmerken
Problematiek Problematisch middelengebruik, Psychose
Leeftijd Alle leeftijden
Platform game
Fase Nazorg
imageimage
Inleiding

Moodbot is een online game in ontwikkeling. Het speelt zich af in een ruimteschip waarin iedere speler een kamer heeft. Daarin kan de speler zijn stemming aangeven via een moodbot (een robot met gezichtsuitdrukking), moodtube (een reeks plaatjes) of dashboard (vijf schuifregelaars die ieder de sterkte van een bepaald gevoel weergeven). Ook kan de speler naar de kamer van anderen om te kijken hoe het met hun stemming staat en om tips of advies achter te laten. Hiermee kunnen punten verdiend worden om verder te komen in het spel. Moodbot is gericht op patiënten met psychotische klachten of met complexe psychiatrische en verslavingsproblemen. De psycholoog of psychiater kan de stemming en gevoelens van de patiënt monitoren: de behandelaar kan de door de patiënt ingevoerde informatie raadplegen. De professional kan op die manier makkelijk en snel eventuele signalen van terugval oppikken.

Onderbouwing

De mede door Altrecht ontwikkelde e-health game Moodbot, is in 2014 de winnaar van de Growing Games showcase geworden. Moodbot is een innovatief concept om patiënten met een psychiatrische stoornis actiever te betrekken bij hun zorgproces. Altrecht heeft onder andere in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht deze zogeheten ‘smartgame’ ontwikkeld. De ambities van de ontwikkelaars zijn hoog: ze willen onder andere dat door Moodbot tien procent meer cliënten per behandelaar kunnen worden gevolgd, dat de behandelduur met 25 procent afneemt en dat de ziekteterugval met tien procent daalt.

Beschikbaarheid

Dit is de eerste keer dat de Growing Games showcase deel uit maakt van Games for Health Europe. Doel is dat eind 2015 een direct toepasbare applicatie opgeleverd wordt met onderbouwde validatie en een duidelijk businessplan/terugverdienmodel, dat ook internationaal opschaalbaar is. Er is tijdens de selectie van een winnaar vooral gelet op de effectiviteit, potentieel, realiseerbaarheid en businesscase. De winnende game krijgt deels financiering vanuit Growing Games en krijgt ondersteuning vanuit het Growing Games-netwerk.

Ontwikkelaars

Altrecht ging in 2012 een samenwerking aan met de HKU met het doel patiënten met psychische stoornissen een actievere rol te laten spelen in hun behandeling. Moodbot is het resultaat. De game is samen ontwikkeld met patiënten en behandelaars van de afdelingen ABC en Roosenburg van Altrecht. Op deze manier sluit het concept goed aan op de huidige situatie. De Stichting Moodbot bestaat inmiddels uit grondleggers Altrecht en HKU, aangevuld met techbedrijf IPPO, businesspartner Redmax, gamebedrijf Gainplay en 4 andere GGZ-instellingen, te weten Kijvelanden, Breburg, GGZ Centraal en Arkin. 
 

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.