MoodGYM
Algemene gegevens
Organisatie: Australian National University / MoleMann
E-mailadres(sen): info@molemann.nl
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2013
Kenmerken
Problematiek Angst, Stemmingstoornissen
Leeftijd Alle leeftijden
Platform website (besloten)
Fase Behandeling
imageimage
Inleiding

MoodGYM is een interactief zelfhulpprogramma dat helpt bij angst, paniek en depressie. Het webprogramma is ontwikkeld voor jongeren met depressies en/of angstklachten. Het MoodGYM-programma bestaat uit vijf online modules met oefeningen, gebaseerd op de principes van cognitieve gedragstherapie en interpersoonlijke therapie. De oefeningen leggen een relatie tussen gedachten en emoties en de invloed van sociale steun. Het online programma biedt ook meditatietechnieken en oefeningen om te leren omgaan met stress.

Onderbouwing

MoodGYM is gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische methodes, gecombineerd met facetten uit de interpersoonlijke therapie. Beide interventies zijn effectief gebleken in de behandeling van mensen met angst- of depressieve klachten. Australisch wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat aanzienlijke vermindering van depressie- en angst symptomen optreedt na het volgen van twee of meer modules van MoodGYM. Na 12 maanden zijn deze voordelen nog steeds merkbaar.

Beschikbaarheid

Deelnemers kunnen zonder begeleiding, anoniem en gratis gebruikmaken van MoodGYM. Er is geen verwijzing van een arts nodig. Wel is het een extra hulpmiddel waarop behandelaars hun cliënten kunnen attenderen.

Ontwikkelaars

MoodGYM is ontwikkeld in Australië door het Centrum voor Geestelijke Gezondheidsonderzoek aan de Australian National University, om depressie bij jongeren te voorkomen. Het webprogramma werd gelanceerd in 2004.

Molemann Mental Health kocht de licenties van dit Australische webprogramma en liet het vertalen in het Nederlands. Sinds anuari 2013 is de Nederlandse versie van het gratis MoodGYM programma online.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.