Home > Zoeken & vergelijken > MindMasters.nl
MindMasters.nl
Algemene gegevens
Organisatie: Jellinek, PuntP, Prezens en de GGD Amsterdam
Contactpersoon: Annemarie de Bruijn
Telefoon: 020 - 590 1330
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2010
Kenmerken
Problematiek ADHD, Angst, Autisme (ASS), Borderline persoonlijkheidsstoornis, Buikpijn, Dwang (OCS), Eetstoornissen, ODD/CD, Pediatrisch delier, Problematisch middelengebruik, Psychose, Slaapproblemen, Stemmingstoornissen, Tics, Trauma, Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
Leeftijd 14-18 jaar
Platform chat, website (openbaar)
image
Inleiding

MindMasters.nl is een website met informatie over psychosociale problemen en middelengebruik gericht op jongeren tussen de 14 en 18 jaar die niet lekker in hun vel zitten. De interventie biedt naast informatie de mogelijkheid zelftesten te doen en er zijn verschillende mogelijkheden voor contact met een preventiemedewerker voor een persoonlijk advies. Het doel van Mindmasters.nl is dat de jongere na een bezoek aan de website en/of contact met een preventiemedewerker meer kennis heeft over – en inzicht heeft in de eigen situatie en indien nodig, versterkt is in de mogelijkheden voor het zoeken van passende hulp.

Onderbouwing

Het zoeken van professionele hulp kan gezien worden als een mulitstep proces wat begint met de ontwikkeling van bewustwording van het probleem

(1), gevolgd door het bespreken van de problemen en de behoefte aan hulp met anderen

(2), de identificatie van geschikte bronnen voor hulp die het individu kan raadplegen

(3) en tot slot de bereidheid van het individu om daadwerkelijk hulp te zoeken

(4) (Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrocji, 2005, Srebnik, Cauce & Bayder, 1996). Middels de informatieve onderdelen op de website en de mogelijkheid contact op te nemen via email, chat of What’s app met een preventiemedewerker zet Mindmasters.nl in op het vergroten van kennis en inzicht in (symptomen van) psychosociale problematiek en riskant middelengebruik maar ook in het bestaand hulpaanbod. Daarnaast wordt gewerkt aan een positiever attitude ten aanzien van het bespreken van dergelijke problematiek en het zoeken van professionele hulp. Door concrete tips te geven wordt ingezet op het vergroten van de eigen effectiviteit en met behulp van het contact met de preventiemedewerker en de mogelijkheid tot het delen van eigen verhalen en lezen van die van anderen komen sociale normen aan de orde met als doel om angst voor stigma en schaamte ten aanzien van het zoeken van hulp te verminderen.

Beschikbaarheid

De interventie wordt uitsluitend online aangeboden. WhatsApp wordt beantwoordt op dezelfde werkdag, email wordt op werkdagen binnen 24 uur beantwoordt en er kan op afspraak een chatgesprek plaatsvinden.

Ontwikkelaars

MindMasters.nl is een initiatief van drie ggz-instellingen uit Amsterdam (Jellinek, PuntP, Prezens) en de GGD Amsterdam.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.