Home > Zoeken & vergelijken > Mijn Medicijn
Mijn Medicijn
Algemene gegevens
Organisatie: Het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie
E-mailadres(sen): info@jouwomgeving.nl
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2016
Kenmerken
Problematiek ADHD, Angst, Autisme (ASS), Borderline persoonlijkheidsstoornis, Dwang (OCS), Eetstoornissen, ODD/CD, Pediatrisch delier, Problematisch middelengebruik, Psychose, Slaapproblemen, Stemmingstoornissen, Tics, Trauma, Forensische jeugdpsychiatrie, Licht Verstandelijke Beperking (LVB), Buikpijn
Leeftijd 12-21 jaar
Platform app (iOS en Android)
Fase Behandeling
image
Inleiding

MijnMedicijn is een app speciaal voor jongeren met psychische problemen die medicatie gebruiken. Nu gratis te downloaden voor de smartphone en tablet.

In de medicatie-app kunnen jongeren zelf of samen met hun behandelaar instellen welke medicijnen zij gebruiken en hoe vaak en wanneer ze die innemen. Ze krijgen vervolgens op hun telefoon een herinnering wanneer het tijd is voor hun medicatie. Zodra zij aangegeven hebben dat de medicatie is ingenomen, kunnen zij feedback geven over het medicijngebruik. Hiermee sparen zij punten voor ‘beloningen’. De behandelaar spreekt met de jongere af wat de beloning is, bijvoorbeeld een halfuur langer op de computer mag of lekker de stad in.

Veel jongeren vinden het lastig om hun medicatie op tijd in te nemen. Bij sommige medicatie is het belangrijk dat een cliënt deze op tijd inneemt. Deze app kan hen daarbij helpen. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid aan jongeren om realtime (bij)werkingen te noteren, zodat de behandelaar dat kan inzien en de medicatie beter op de jongere kan afstemmen.

Onderbouwing

Er is weinig informatie bekend in de literatuur over compliance bij jongeren en hoe deze verbeterd kan worden. Er zijn plannen om met behulp van de data van de app (en uiteraard na toestemming van de jongere)  hier onderzoek naar te doen, om zo het gebruik van medicatie te verbeteren en daarmee te verminderen.

Beschikbaarheid

De app kan gratis gedownload worden via de App Store voor de IOS-versie en in de Google Playstore voor de Android-versie. Er zijn echter inloggegevens nodig die verstrekt kunnen worden via de instellingen die er gebruik van maken:  Accare, De Bascule, Curium LUMC, De Jutters, Karakter, Triversum & Yulius.

Ontwikkelaars

Het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Accare, De Bascule, Curium LUMC, De Jutters, Karakter, Triversum & Yulius) in samenwerking met Service Heroes en Jouw Omgeving.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.