Home > Zoeken & vergelijken > Back-Up (voorheen M'n Mattie)
Back-Up (voorheen M'n Mattie)
Algemene gegevens
Organisatie: GGzE en Mondriaan in samenwerking met de Fontys Hogeschool Eindhoven en de Hogeschool Zuyd te Maastricht
Contactpersoon: Anne Wetsels
E-mailadres(sen): a.wetsels@mondriaan.eu
Telefoon: 088 - 506 62 62
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek ADHD, Angst, Autisme (ASS), Borderline persoonlijkheidsstoornis, Buikpijn, Dwang (OCS), Eetstoornissen, ODD/CD, Pediatrisch delier, Problematisch middelengebruik, Psychose, Slaapproblemen, Stemmingstoornissen, Tics, Trauma, Forensische jeugdpsychiatrie, Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
Leeftijd 12-16 jaar
Platform app (iOS en Android)
Fase Behandeling
imageimage
Inleiding

Jeugdigen die in behandeling komen bij Mondriaan Kinderen en Jeugdigen hebben vast allerlei vragen zoals: waar moet ik zijn, hoe ziet het eruit, wie ga ik tegenkomen? Om hen goed voor te bereiden op alles wat hen te wachten staat, gebruiken we de app Back-Up (voorheen M’n Mattie).

Back-Up is een applicatie die de jongere tijdens het hele behandeltraject als een buddy begeleidt en met veel beeld- en filmmateriaal informeert over iedere stap in de behandeling.

Onderbouwing

Naast een betere voorbereiding op de behandeling biedt de app een online hulpplan dat altijd oproepbaar is en waar jongeren in moeilijke situaties op terug kunnen vallen (met tips om beter om te gaan met moeilijke momenten). Ook kan de jongere gebruik maken van een agenda en een dagboek. 

Het gebruik van de app op een smartphone of tablet sluit goed aan bij de belevingswereld van de jongeren. De applicatie geeft de cliënt meer grip op en regie over zijn herstelproces en biedt de jongere houvast bij moeilijke situaties waarbij er geen hulpverlener in de buurt is.

Beschikbaarheid

De applicatie Back-Up is gratis via iTunes te kopen en te downloaden.

Ontwikkelaars

Back-Up is ontwikkeld door GGzE en Mondriaan in samenwerking met de Fontys Hogeschool Eindhoven en de Hogeschool Zuyd te Maastricht. De app is mede mogelijk gemaakt d.m.v. CZ-zorginnovatieprijs 2013.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.