Home > Zoeken & vergelijken > Jeugd Basiszorg Catalogus
Jeugd Basiszorg Catalogus
Algemene gegevens
Organisatie: Dimence
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Basis-ggz
Leeftijd 12-21 jaar
Platform app (iOS en Android), website (besloten)
Fase Behandeling
Inleiding

De jeugd Basiszorg Catalogus van Minddistrict bestaat uit elf onderdelen. Ieder onderdeel bevat een belangrijk thema voor jongeren; 1. Contact maken 2. Gezond leven 3. Helpende gedachten 4. Hoe zie je jezelf? 5. Minder piekeren 6. Plannen en organiseren 7. Omgaan met je emoties 8. Omgaan met rouw 9. Ontspannen 10. Opkomen voor jezelf 11. Voel je goed over jezelf.

Onderbouwing

De Jeugd Basiszorg Catalogus is ontwikkeld voor kinderen vanaf 12 jaar die in behandeling zijn bij de POH-GGZ of de generalistische basis GGZ. De sessies in de catalogus kunnen ook ingezet worden als ondersteuning van een behandeling in de specialistische GGZ. De behandelaar kan face-to-facecontact afwisselen of deels vervangen door modules die voor de jongere relevant zijn. De modules zijn individueel of in combinatie met elkaar in te zetten. In de sessies wordt psycho-educatie gegeven en kan de jongere aan de slag met praktische oefeningen. Er zijn ook 2 ondersteunende sessies voor ouders beschikbaar: omgaan met de emoties van je kind en opvoedtips.

Beschikbaarheid

De Jeugd Basiszorg Catalogus is beschikbaar via het platform en de App van Minddistrict.

Ontwikkelaars

De Jeugd Basiszorg Catalogus is ontwikkeld door Dimence in samenwerking met Minddistrict. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel relevante literatuur als de kennis en ervaringen van behandelaren en cliënten. 

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.