Home > Zoeken & vergelijken > Plan-it Commander
Plan-it Commander
Algemene gegevens
Organisatie: Healthy Solutions, Ranj serious games, Yulius Academie
Contactpersoon: Adnan Mirza
E-mailadres(sen): adnan@heartbeat.ventures
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek ADHD
Leeftijd 8-12 jaar
Platform game
Fase Behandeling
image
Inleiding

Plan-It Commander is een serious game voor kinderen met ADHD in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Het spel traint vaardigheden op het gebied van planning, tijdmanagement en sociaal gedrag. In Plan- It Commander speelt het kind een ruimteonderzoeker in opleiding die op verschillende planeten zeldzame en kostbare mineralen moet verzamelen. Dat levert op elke planeet problemen op, die het kind leert op te lossen door goed op tijd te letten, door te plannen of door samen te werken. Het spel wordt gezien als een aanvulling op gangbare behandelingen voor ADHD.

Onderbouwing

Een groep van 170 Nederlandse en Belgische kinderen - voornamelijk jongens - met ADHD tussen de 8 en 12 jaar deden mee aan het onderzoek (eerder bekend onder project Healseeker). De helft van de kinderen speelde het spel 10 weken lang ongeveer drie keer per week. Hun gebruikelijke behandeling voor ADHD – meestal medicatie of gedragstherapie – liep gewoon door. De andere helft kreeg eerst 10 weken hun gebruikelijke behandeling voor ADHD en speelde daarna voor 10 weken het spel. De ouders en leerkrachten van het kind vulden vooraf, na 10 weken en na 20 weken (follow-up) verschillende vragenlijsten in.

Na 10 weken bleek dat de groep die direct Plan-It Commander (groep 1) speelde, volgens hun ouders beter om kon gaan met de tijd, een beter werkgeheugen had en zich verantwoordelijker gedroeg. Ook vonden ouders dat plannen en organiseren beter ging, al was dit resultaat net niet significant (dat betekent dat het ook toeval kan zijn). Op het gebied van samenwerken zagen ouders geen verbetering. De kinderen waren na het spelen van het spel positief over het verbeteren van hun eigen vaardigheden.

Alleen kijkend naar de groep die pas na 10 weken Plan-It-Commander ging spelen, bleek deze na afloop beter te functioneren op het gebied van tijdmanagement, plannen en organiseren, werkgeheugen en sociale vaardigheden, aldus ouders, leerkrachten en de kinderen zelf. Bij de groep die direct begon met het computerspel, waren positieve resultaten ook 10 weken later nog te zien volgens ouders en leerkrachten. Belangrijk ook is dat kinderen het spel leuk vonden om te spelen. Het spel draagt bij aan het verbeteren van vaardigheden die belangrijk zijn in het dagelijkse leven van kinderen met ADHD.

Beschikbaarheid
Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.