Home > Zoeken & vergelijken > Grip op je dip
Grip op je dip
Algemene gegevens
Organisatie: De Jutters, Indigo, Dimence en het Trimbos Instituut
Contactpersoon: Rianne van der Zanden
E-mailadres(sen): r.zanden@trimbos.nl
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Stemmingstoornissen
Leeftijd 16-23 jaar
Platform website (openbaar)
Keurmerken Online hulpstempel
Fase Preventie
Inleiding

Grip op je Dip Online omvat een website voor psycho-educatie, een online groepscursus en een e-mailservice voor gestructureerde ondersteuning in maximaal 8 contacten. De preventieve online groepscursus voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar die last hebben van depressieve klachten. Het doel van de cursus is om een depressie te voorkomen door depressieve symptomen in een vroeg stadium te verminderen. De cursus duurt zes weken en bestaat uit zes chatsessies van anderhalf uur, waarin maximaal zes jongeren onder begeleiding van een deskundige een gestructureerd programma doorlopen. In een gesloten e-chatbox bespreken de jongeren in iedere sessie een vast thema, dat de jongeren voorbereiden met huiswerkopdrachten die worden ondersteund door de website of en een app.

Onderbouwing

De Databank Effectieve Jeugdinterventies erkent Grip op je Dip Online als ‘theoretisch goed onderbouwd’. De website is een bewerking van ‘the Adolescent Coping with Depression Course’, een cognitief-gedragtherapeutisch programma uit 1990 van de Amerikaanse onderzoekers Clarke & Lewinsohn. Grip op je Dip Online is getoetst in twee ongecontroleerde pilotstudies en een wachtlijstgecontroleerde, gerandomiseerde trial. Het programma bleek in deze studies tot substantiële klachtreductie te leiden. See more at https://ehealth.kenniscentrum-kjp.nl/Toegang/Getrapte-zorg/Grip-op-je-Dip.

Beschikbaarheid

Preventieafdelingen van zes ggz-instellingen bieden het programma aan. Door een subsidie van het ministerie van VWS en sinds 2017 van Zorginstituut Nederland kunnen jongeren gratis en anoniem deelnemen aan de online groepscursus of ondersteund worden via de e-mailservice. Hiervan maakten naar schatting ruim 750 jongeren gebruik.

Ontwikkelaars

Grip op je Dip Online is een gezamenlijk project van De Jutters, Indigo/Altrecht, Dimence en het Trimbos-instituut. Initiatiefnemers waren Simone Sas (De Jutters), Rianne van der Zanden (Trimbos-instituut), Rob Gerrits (Dimence) en Renske Visscher (Indigo/Altrecht). Internetbedrijf Ippo verzorgde de technische realisatie.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.