FindMe
Algemene gegevens
Organisatie: University of Edinburgh
Contactpersoon: Dr. Sue Fletcher - Watson
E-mailadres(sen): sue.fletcher-watson@ed.ac.uk
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Autisme (ASS)
Leeftijd 2-4 jaar
Platform app (iOS en Android)
Fase Behandeling
image
Inleiding

FindMe is een app voor de iPad voor zeer jonge kinderen met autistische kenmerken. Het is een sociale-aandachttraining waarin het kind leert om de aandacht meer op mensen te richten en minder op afleidende stimuli in de omgeving. De game is inzetbaar bij kinderen vanaf achttien maanden. Het spel bestaat uit een aantal scènes waarin telkens hetzelfde personage aanwezig is. Het kind wordt beloond wanneer het met een vinger op die persoon tikt. In het begin is dat makkelijk, maar naarmate het spel vordert, wordt het kind steeds meer afgeleid door andere zaken, zoals dieren, groeiende planten of vliegend speelgoed. Ook is de persoon steeds moeilijker te vinden. Door het kind systematisch te belonen voor het vinden van de persoon, leert het om afleidingen te filteren en meer prioriteit te geven aan sociale interactie. Engelstalig http://www.interface3.com/findme/ 

Onderbouwing

Jonge kinderen met autistische trekken besteden vaak weinig aandacht aan andere mensen en hebben moeite om sociale signalen op te pikken. Oudertrainingen die zich richten op verbeteringen in het sociale contact blijken maar matig effectief. De FindMe-app is ontwikkeld op basis van het idee dat sociale communicatie moeilijk op gang komt vanwege beperkingen in de sociale aandacht. Door het kind in een vroeg stadium te leren om de aandacht te richten op sociale ‘dingen’ in de omgeving, zou de sociale interactie en taalontwikkeling kunnen worden gestimuleerd. Of FindMe dat effect ook daadwerkelijk heeft, is niet duidelijk. De ontwikkeling van de game is afgerond, en de ontwikkelaars zijn een gerandomiseerd onderzoek gestart. 

Beschikbaarheid

De FindMe-app is gratis beschikbaar voor de iPad, via de AppStore. Een Nederlandse versie is nog niet beschikbaar.

Ontwikkelaars

FindMe werd ontwikkeld door dr. Sue Fletcher-Watson samen met collega’s van de Universiteit van Edinburgh, ontwerpster Yuan Kai en multimediabedrijf Interface3 Limited. De app is onderdeel van het Click East Project van de Universiteit van Edinburgh (Computer-based Learning in Children: the Edinburgh Autism Social-attention Trial). In dit project staat het aanleren van sociale vaardigheden bij kinderen met autisme met serious games centraal. 

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.