Home > Zoeken & vergelijken > FaceTalk
FaceTalk
Algemene gegevens
Organisatie: Radboudumc en Qconferencing
Contactpersoon: Pieter Peletier
E-mailadres(sen): info@facetalk.nl
Telefoon: 020 6080055
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek ODD/CD, Dwang (OCS), Borderline persoonlijkheidsstoornis, Slaapproblemen, Psychose, Problematisch middelengebruik, Basis-ggz, Licht Verstandelijke Beperking (LVB), Trauma, Stemmingstoornissen, Eetstoornissen, Autisme (ASS), Angst, ADHD
Leeftijd Alle leeftijden
Platform website (besloten), website (openbaar), app (iOS en Android)
Fase Behandeling, Nazorg
image
Inleiding

FaceTalk maakt zorg op afstand mogelijk. Behandelaars kunnen veilig online beeldbellen met meerdere mensen tegelijk (max 12) en documenten, foto’s en video’s delen met patiënten en andere zorgprofessionals. 

 

Ontwikkelaars

Het Radboudumc en Qconferencing zijn in 2015 een intensieve samenwerking aangegaan om FaceTalk breed uit te rollen in de zorgsector. Voor meer informatie, kijk op www.facetalk.nl.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.