Home > Zoeken & vergelijken > Doepressie
Doepressie
Algemene gegevens
Organisatie: Het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Accare, De Bascule, Curium LUMC, De Jutters, Karakter, Triversum & Yulius)
Contactpersoon: y.stikkelbroek@uu.nl
E-mailadres(sen): Yvonne Stikkelbroek
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2013
Kenmerken
Problematiek Stemmingstoornissen
Leeftijd 14-23 jaar
Platform website (besloten)
Fase Behandeling
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Inleiding

Doepressie is een blended behandeling voor jongeren van 14 tot 23 jaar met depressieve klachten en episodes. Het doel van de behandeling is het verminderen van de depressieve klachten en het aanleren van positieve gedachten en gedrag. 

Onderbouwing

De cursus gaat uit van de sociale-leertheorie over het ontstaan van depressie, waarbij er een verband wordt getrokken tussen de interacties die iemand ervaart met zijn/haar omgeving en het ontstaan van de depressie. Door middel van gedragstherapeutische methoden en technieken worden deze negatieve gevoelens en gedachten weergegeven en wordt een poging gedaan om de jongere te leren om dit om te vormen tot positieve gedachten en gevoelens en de jongere aan te zetten tot leuke activiteiten.

Het programma is cognitief-gedragstherapeutisch van aard en de papieren versie is door het NJI geselecteerd als effectieve interventie in de behandeling van depressie bij jongeren tussen de 12 en 21 jaar.

Beschikbaarheid

Doepressie is een vast onderdeel van het programma-aanbod binnen Jouw Omgeving, een beveiligde behandelomgeving op internet waar alleen de cliënt en behandelaar bij kunnen.

Onderzoek

Doepressie onderzoek bij Triversum

Op de poliklinieken van Triversum wordt onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van de Doepressie-cursus bij kinderen en jongeren.

 

Positieve effecten

Er zijn grote verwachtingen vanuit de overheid en zorgverzekeraars ten aanzien van het werken met E-mental health in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Echter het E-mental health beleid is tot nu toe gebaseerd op positieve resultaten van onderzoek bij volwassenen. Het onderzoek bij Triversum bekijkt of de positieve effecten ook gelden voor kinderen en jongeren.

 

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op de blended vorm van de doepressie-cursus voor adolescenten van 12 tot 18 jaar. Er zal onder andere gekeken worden naar de relatie tussen de ernst van de depressie en het programmagebruik en de cliënttevredenheid over het programma. Voor het onderzoek zijn in totaal minimaal dertig cliënten nodig, binnen een doorlooptijd van anderhalf jaar.

 

Betere aansluiting bij behoefte cliënt

De uitkomsten van het onderzoek kunnen leiden tot meer inzicht hoe het blended programma effectief te gebruiken is binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast geven de uitkomsten inzicht in hoe de cliënten gebruik maken van de mogelijkheden van het blended programma en hoe zij het werken hiermee ervaren. Met deze kennis kan vervolgens beter aangesloten worden bij wat cliënten aangeven nodig te hebben.

Voor meer informatie over dit onderzoek neemt u contact op met Roy de Vos van Triversum (rdevos@triversum.nl).

Ontwikkelaars

Doepressie is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Jouw Omgeving en ontwikkelpartner Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP). Meer informatie vindt u op Doepressie-online.nl.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.