Home > Zoeken & vergelijken > Depressie (Jeugd)
Depressie (Jeugd)
Algemene gegevens
Organisatie: Minddistrict
E-mailadres(sen): info@minddistrict.nl
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Stemmingstoornissen
Leeftijd 15-20 jaar
Platform website (besloten)
Fase Behandeling
image
Inleiding

De module Depressie is ontwikkeld voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar met depressieve klachten en heeft als doel de jongere uit de depressie te helpen. Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van depressie bij jongeren. Denk aan onderwerpen als structuur aanbrengen, activiteiten inplannen, het uitdagen van niet-helpende gedachten en je zelfbeeld versterken. In elke sessie krijgt de jongere informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met een of meerdere oefeningen.

Onderbouwing

Aan het eind van de module heeft de jongere praktische handvatten om beter om te gaan met sombere gevoelens en gedachten. Ook heeft hij of zij een actievere houding om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Beschikbaarheid

De online module kan worden gecombineerd met face-to-face gesprekken voor een complete behandeling en kan worden ingezet in de tweede lijn.

Ontwikkelaars

Deze module is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met GGZ Noord-Holland- Noord en Dimence.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.