Home > Zoeken & vergelijken > Dappere Kat
Dappere Kat
Algemene gegevens
Organisatie: Het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Accare, De Bascule, Curium LUMC, De Jutters, Karakter, Triversum & Yulius) in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.
Contactpersoon: Maaike Nauta
E-mailadres(sen): m.nauta@accare.nl
Telefoon: 050-3636450
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2013
Kenmerken
Problematiek Angst
Leeftijd 8-18 jaar
Platform website (besloten)
Fase Behandeling
imageimageimageimageimageimageimage
Inleiding

Dappere Kat is een blended behandeling voor kinderen en jongeren van 8-18 jaar met angstklachten. Het doel van de behandeling is dat cliënten hun angsten leren herkennen, angstige situaties weer opzoeken en angstregulatietechnieken leren toepassen. De kinderen en adolescenten leren een aantal trucs, en oefenen hiermee om situaties aan te kunnen gaan die voor hen beangstigend zijn.

Onderbouwing

Dappere Kat is gebaseerd op het principe van exposure, oftewel blootstelling. Samen met de behandelaar maakt de cliënt een zogenaamde angstladder: een hiërarchisch overzicht van de angsten in 10 stappen. Door de cliënt bloot te stellen aan beangstigende situaties en hem/haar op die momenten te laten oefenen, wordt de ervaren angst geleidelijk minder. Ook wordt zijn/haar gevoel van controle over de situatie versterkt en leert de cliënt dat bang zijn niet het einde van de wereld betekent. Succeservaringen bij blootstelling worden nadrukkelijk beloond.

Het programma is cognitief-gedragstherapeutisch van aard en de papieren versie is door het NJi beoordeeld als bewezen effectieve interventie. Het programma is flexibel en daardoor goed aan te passen aan andere doelgroepen. Zo zijn er aanwijzigingen dat ook cliënten met bijvoorbeeld depressie, autisme, ADHD en/of een licht verstandelijke beperking baat hebben bij het protocol.

Beschikbaarheid

Dappere Kat is een vast onderdeel van het programma-aanbod binnen Jouw Omgeving, een beveiligde behandelomgeving op internet waar alleen de cliënt en behandelaar bij kunnen.

Ontwikkelaars

Het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Accare, De Bascule, Curium LUMC, De Jutters, Karakter, Triversum & Yulius) in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en Jouw Omgeving.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.