Home > Zoeken & vergelijken > Cogmed (JM, RM, QM)
Cogmed (JM, RM, QM)
Algemene gegevens
Organisatie: Pearson Benelux B.V.
Contactpersoon: Sjoerd Pieters
E-mailadres(sen): cogmed-nl@pearson.com
Telefoon: 020 - 581 5500
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek ADHD
Leeftijd 4-23 jaar
Platform app (iOS en Android), website (openbaar)
Fase Behandeling
Inleiding

De trainingen bestaan uit een serie werkgeheugentaken die online of via een app (Android en iOS) uitgevoerd worden, waarbij de moeilijkheidsgraad telkens aangepast wordt aan het niveau van de gebruiker (adaptief). In Nederland en België zijn er drie versies van Cogmed beschikbaar: JM voor kindereren van 4-7 jaar, RM voor kinderen en jongeren tot 17 jaar en QM voor volwassenen. De standaard versie bestaat uit 8 oefeningen per dag (visueel-ruimtelijk, fonologisch en gecombineerd) en duurt ongeveer 30-40 minuten. Het aantal trainingsdagen per week en de duur van de training kan aangepast worden.

Onderbouwing

Neuropsychologische theorieën wijzen op het belang van de training van executieve functies (hersenfuncties die nodig zijn voor doelgericht gedrag) bij uiteenlopende stoornissen als ADHD, autismespectrumstoornissen en mogelijk ook obesitas. Daarnaast wordt werkgeheugen training onder andere ook ingezet bij hersenletsel en het verbeteren van gedrag in de klas.

Cogmed bestaat uit een serie gecomputeriseerde werkgeheugentrainingen en concentratietrainingen voor kinderen vanaf vier jaar. De kinderen trainen visuele en verbale werkgeheugentaken. De standaard training is vijf weken lang, vijf dagen per week, en 45 tot zestig minuten per dag, onder begeleiding van de ouders en een gecertificeerde therapeut (het aantal trainingsdagen en de duur van de training kan aangepast worden). Het programma kan vanuit huis worden gevolgd, maar het is ook mogelijk om in een praktijk of op school te trainen. Executieve functietraining is gebaseerd op de theorie dat problemen in de concentratie en aandacht zijn terug te voeren tot beperkingen in hogere hersenfuncties die een rol spelen bij het verwerken en organiseren van nieuwe en complexe informatie. Dit zijn de zogenaamde executieve functies zoals zelfcontrole en doelgericht, toekomstgericht gedrag. Het werkgeheugen is een centrale component van deze functies, en onderzoek heeft zich dan ook gericht op de effecten van systematische en intensieve werkgeheugentraining. De werkgeheugentraining van Cogmed is veelvuldig onderzocht, ook in Nederland. De Bascule, het Academisch Medisch Centrum en de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam hebben Cogmed in 2013 onderzocht in een groot gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek onder honderd Nederlandse kinderen met ADHD tussen de acht en twaalf jaar. Al het wetenschappenlijk onderzoek dat met Cogmed is gedaan is te vinden op www.cogmed.com/research

Beschikbaarheid

Cogmed wordt in Nederland uitgegeven door Pearson Benelux BV. Het programma mag alleen onder begeleiding van getrainde behandelaren worden gevolgd. De opleiding tot coach kost 450 euro en bestaat deels uit e-learning. Pearson biedt op de Cogmed website (www.cogmed.nl), die gericht is op ouders en kinderen, een overzicht aan van gecertificeerde coaches in Nederland. Aan het gebruik van het programma zijn voor cliënten kosten verbonden, die in sommige gevallen binnen de basisverzekering worden vergoed. Deze vergoeding staat ter discussie. Zo adviseert het College van Zorgverzekeraars (CVZ) in zijn conceptadvies om Cogmed niet te vergoeden, omdat het programma niet zou voldoen aan ‘de stand der wetenschap en praktijk’. De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) hebben geen begrip voor deze beoordeling, en wijzen op de goede evidentie die bestaat voor deze interventie, zie www.cogmed.com/research.

Ontwikkelaars

Cogmed is ontwikkeld door Cogmed Systems in samenwerking met professor dr. Torkel Klingberg en collega’s van het Karolinski instituut in Zweden. Eigenaar van Cogmed is de internationale uitgeverij Pearson. De Nederlandse versie is ontwikkeld door BeterBrein.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.