Home > Zoeken & vergelijken > Camp Cope-a-Lot
Camp Cope-a-Lot
Algemene gegevens
Organisatie: http://www.cope-a-lot.com/
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Angst
Leeftijd 7-13 jaar
Fase Behandeling
image
Inleiding

Camp Cope-a-Lot is een computergeassisteerd programma voor kinderen van zeven tot en met twaalf jaar die sociale fobie en/of (gegeneraliseerde) angstklachten ondervinden. De behandeling is gebaseerd op het Coping Cat behandelprotocol, dat in vergelijking met jongeren die geen behandeling ontvangen, effectief blijkt voor de behandeling van angstklachten. Animatie, audio, 2D-animaties, foto’s, video’s, schema’s, een beloningsysteem en geschreven tekst zijn toegevoegd aan het programma. Een kleurrijk karakter leidt de jongeren door het programma heen. Doordat het programma via de computer beschikbaar is, is volgens de auteurs minimale tussenkomst van een behandelaar nodig. Zes sessies worden individueel doorlopen en zes sessies worden doorlopen met behulp van een behandelaar. De coach evalueert de klachten, vergemakkelijkt de exposure opdrachten en biedt bekrachtiging en steun wanneer dat nodig is. Voor de behandelaar is een handleiding beschikbaar waarin de achtergrond en rationale van modules wordt toegelicht. Hierdoor is het volgens de auteurs ook mogelijk om minder ervaren behandelaren het programma te laten aanbieden. Een gerandomiseerde en gecontroleerde studie (n=49) liet positieve resultaten zien wat betreft angstklachten (Khanna & Kendall, 2010; Kendall, Khanna, Edson, Cummings, & Harris, 2011; Khanna & Kendall, 2008).

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.