Home > Zoeken & vergelijken > Buienradar-DAVID app
Buienradar-DAVID app
Algemene gegevens
Contactpersoon: Matthijs Noordzij
E-mailadres(sen): m.l.noordzij@utwente.nl
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
Leeftijd Alle leeftijden
imageimageimageimageimage
Inleiding

Buienradar – DAVIDis een door de Twentse Zorgcentra en de Universiteit Twente ontwikkeld prototype voor een real-time fysiologisch monitoring systeem voor mensen met ernstige verstandelijke beperkingen (Technology Readiness Level 7). Cliënten van de instelling dragen een biosensor (in de vorm van een horloge). Deze biosensor meet de huidgeleiding. Schommelingen in dit signaal zijn nauw gecorreleerd met schommelingen van activiteit in het autonome zenuwstelsel. Data van deze sensor gaat naar de Cloud via een simpel telefoontje welke de cliënten altijd bij zich dragen. In de Cloud worden algoritmes toegepast en wordt data vergeleken met historische biodata van de cliënt. Vervolgens kan de uitkomst hiervan zowel op een toegankelijke wijze via de Buienradar-DAVID App worden gevisualiseerd (op een telefoon van de begeleiders) als op een web-applicatie. De web applicatie staat toe om instellingen van het algoritme te wijzigen, het hele systeem te beheren en in 1 oogopslag de biodata van meerdere cliënten te volgen. Kortgezegd biedt dit systeem een continue, (voor deze doelgroep en context) relevante monitoring van en toegankelijk inzicht in schommelingen in fysiologische opwinding.

Onderbouwing

Het doel is om een verhoging in die arousal op te merken en in te grijpen voordat de drager een woede-uitbarsting krijgt of agressief wordt. Buienradar is vooral bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en duidelijke gedragsproblemen, samen met hun begeleiders. Lichamelijke arousal zoals afgeleidt vanuit huidgeleiding kan gemeten worden in alledaagse situaties, ook tijdens agressief of moeilijk gedrag, bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking (Noordzij, Scholten, & Laroy-Noordzij, 2012). Iemands arousal hangt duidelijk samen met de sterkte van de emotie die hij of zij voelt, maar zegt niets over de specifieke emotie, ook niet of het een positieve of negatieve emotie is. De ontwikkeling van het Buienradar-DAVID vindt plaats volgens User-Centred Design principes (Noordzij & Laroy-Noordzij, 2014).

Noordzij, M. L., & Laroy-Noordzij, M. E. (2014). MoodRadar-DAVID: Facilitating Insightful Care by Combining Caretaker Expertise and Real Time Insight in Electrodermal Fluctuations. In A. J. Spink, L. W. S. Loijens, M. Woloszynowska-Fraser, & L. P. J. J. Noldus (Eds.), Measuring Behavior. Wageningen, The Netherlands.

Noordzij, M. L., Scholten, P., & Laroy-Noordzij, M. E. (2012). Measuring electrodermal activity of both individuals with severe mental disabilities and their caretakers during episodes of challenging behavior. In A. J. Spink, F. Grieco, O. E. Krips, L. W. S. Loijens, L. P. J. J. Noldus, & P. H. Zimmerman (Eds.), Measuring Behavior (pp. 201–205). Utrecht, The Netherlands.

Beschikbaarheid

Buienradar is nog in ontwikkeling. De bio sensor welke wij gebruikten (de Q sensor van Affectiva) wordt niet meer geproduceerd. Het systeem moet worden overgezet naar een nieuwe bio sensor. De meest voor de hand liggende kandidaat op dit moment is de E4 van Empatica, maar gezien de snelle ontwikkelingen op de draagbare technologie markt kan dit op elk moment worden herzien. Op dit moment is buienradar-DAVID dus vooral interessant voor partijen die willen investeren in de verdere ontwikkeling en toepassing van het systeem.

Ontwikkelaars

Marleen Laroy-Noordzij, psycholoog bij De Twentse Zorgcentra, en Matthijs Noordzij, onderzoeker aan de Universiteit Twente, hebben Buienradar (Mood Radar) ontwikkeld en doen onderzoek naar de toepassing.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.