Brave
Algemene gegevens
Organisatie: www.ccbt.co.uk/about-brave/
E-mailadres(sen): enquiries@ccbt.co.uk
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Angst
Leeftijd 8-17 jaar
Fase Behandeling
Inleiding

Brave for Children-ONLINE en Brave for Teenagers-ONLINE zijn angstbehandelprogramma’s gericht op de behandeling van sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, separatie angst en specifieke fobieën bij kinderen en jongeren. Ze bestaan uit tien wekelijkse sessies voor kinderen en jongeren, aangevuld met twee boostersessies na één en drie maanden en met vijf of zes oudersessies.

Het programma omvat informatie over het managen van angst, het herkennen van fysiologische kenmerken van angst, graduele blootstelling en probleemoplossing technieken. Kinderen en jongeren gaan aan de slag met leesmateriaal, vraag- en antwoordoefeningen, spellen en quizzen. Gebruikers van het programma doorlopen dit in hun eigen tijd, waarbij er wekelijks e-mailcontact met de therapeut is om huiswerkopdrachten en sessieopdrachten te bespreken. De therapeut assisteert ook in de ontwikkeling van een blootstellingshiërarchie via telefoon of e-mail.

Onderbouwing

De programma’s zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Er zijn twee gecontroleerde en gerandomiseerde studies (n=72 en n=73) beschikbaar die beide vermindering in angstklachten demonstreerden in vergelijking met jongeren uit de wachtlijstconditie (Spence, Holmes, March, & Lipp, 2006; March, Spence, & Donovan, 2009).

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.