Home > Zoeken & vergelijken > Braingame Brian
Braingame Brian
Algemene gegevens
Organisatie: Stichting Gaming & Training (dr. A. Ponsioen, Lucertis Kinder en Jeugdpsychiatrie NH / Praktijk Zelfregulatie Oudewater, drs. E. ten Brink (Forta Groep / Praktijk Zelfregulatie Oudewater)
E-mailadres(sen): info@gamingandtraining.nl
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2010
Kenmerken
Problematiek ADHD
Leeftijd 8-12 jaar
Platform game
Fase Behandeling
imageimage
Inleiding

BrainGame Brian richt zich op kinderen tussen de acht en twaalf jaar. Dit computerspel traint behalve het werkgeheugen ook cognitieve flexibiliteit en het remmen van gedrag (responsinhibitie). De training bestaat uit 25 sessies, waarmee het kind dertig tot 45 minuten per keer bezig is. Het kind speelt één sessie op een dag, en bij voorkeur vier sessies in de week, zodat de training binnen zes weken kan worden afgerond. Bij BrainGame Brian is begeleiding van een ouder en een getrainde professional gewenst. Het programma kan vanuit huis en/of school worden gevolgd.

Onderbouwing

Executieve functietraining is gebaseerd op de theorie dat problemen in de concentratie en aandacht zijn terug te voeren tot beperkingen in hogere hersenfuncties die een rol spelen bij het verwerken en organiseren van nieuwe en complexe informatie. Dit zijn de zogenaamde executieve functies zoals zelfcontrole en doelgericht, toekomstgericht gedrag. Het werkgeheugen is een centrale component van deze functies, en onderzoek heeft zich dan ook gericht op de effecten van systematische en intensieve werkgeheugentraining. Onderzoek met BrainGame Brian laat zien dat het toevoegen van spelelementen de motivatie vergroot voor de werkgeheugentraining bij kinderen met ADHD, dat prestaties op de trainingstaken bij sterke motivatie kunnen normaliseren, en dat de training positieve effecten heeft op executief functioneren en symptomen van ADHD. Tegenover deze positieve resultaten staan echter de meta-analyses van Melby-Lervåg & Hulme en Shipstead, Hicks & Engle, waarin de auteurs vraagtekens stellen bij de klinische toepassing van werkgeheugentraining.

Het probleem bij deze meta-analyses is de onderzoeksgroepen in de regel worden samengesteld uit kinderen met dezelfde DSM-classificaties (i.c. ADHD) en niet op basis van vergelijkbare onderliggende cognitieve problematiek (werkgeheugen-, inhibitie en/of flexibiliteitsproblematiek). Recent onderzoek toont aan dat het trainen van meerdere EF-domeinen de effectiviteit vergroot (Cortese et al., 2015).

In de databank effectieve jeugdinterventies van het NJi wordt Braingame Brian binnenkort opgenomen als ‘Goed onderbouwd’.

Beschikbaarheid

Voor de implementatie van BrainGame Brian is de stichting Gaming & Training opgericht. Het programma mag alleen door getrainde behandelaren worden ingezet. De opleiding tot trainer kost 250 euro (excl. BTW). De organisatie biedt op hun site een overzicht aan van gecertificeerde trainers in Nederland (in de vorm van een interactieve kaart). Aan het gebruik van het programma zijn voor patiënten kosten verbonden (100 euro incl. BTW).

Ontwikkelaars

BrainGame Brian is ontwikkeld door de Task Force ADHD en Computer, een samenwerkingsverband van onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en medewerkers van Lucertis, waaronder professor dr. Pier Prins, Albert Ponsioen, Esther ten Brink, dr. Saskia van der Oord en Sebastiaan Dovis. Multimediabedrijf Shosho verzorgde de technische realisatie.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.