Beat-it
Algemene gegevens
Organisatie: Yulius, Lucertis en de Maatschappijontwerper
Contactpersoon: B. J. van Pelt en/of T. van Rijnsoever
Telefoon: 088-4056979 / 088-3585342
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek ADHD, ODD/CD
Leeftijd 12-18 jaar
Platform app (Android)
Fase Behandeling, Nazorg
imageimageimageimage
Inleiding

Jongeren met ADHD, ODD en/of CD hebben vaak moeite grip te krijgen en te houden op hun emoties. Voor deze jongeren is Beat-It ontwikkeld. Deze app kan je helpen om beter om te leren gaan met emoties zoals stress, spanning en boosheid. Het doel van deze app is dat je door de combinatie van muziek en beweging leert ontspannen in een moeilijke situatie. 

Met Beat-It kan je, zelfstandig en op eigen kracht, zonder de aanwezigheid van een behandelaar, het eigen functioneren positief beïnvloeden en biedt het dus real-time, in-the-moment support waar en wanneer dit gewenst is.

Beschrijving

Beat-it is een innovatieve smartphoneapplicatie die jongeren met emotieregulatie problemen helpt de emoties beter in de hand te houden. Het programma is gericht op jongeren met een gedragsstoornis, of een andere psychopathologie waarbij vaak sprake is van oplopende woede, boosheid, verdriet of stress. Deze emoties nemen vaak de overhand. Er zijn maar weinig interventies die aansluiten bij deze problematiek en in-the-moment support kunnen bieden aan deze jongeren.

 

Door middel van Beat-it selecteert de gebruiker een liedje uit de eigen muziekbestanden die bij de emotie van dat moment past. De gebruiker kan zijn/haar emotie en de intensiteit hiervan uitdrukken in schudbewegingen die nodig zijn om de overeenkomstige muziek te selecteren. Wanneer de intensiteit van de emotie is gedefinieerd, begint het spel dat gebruikmaakt van de gekozen muziek. Eerst zal begonnen worden met positieve schud bewegingen, daarna zal een extra, onafhankelijke beat-line worden toegevoegd. Deze extra beat zal de gebruiker moeten ‘pakken’; er kunnen punten gescoord worden als de telefoon geschud wordt op hetzelfde moment dat de beat hoorbaar is. Verschillende niveaus en moeilijkheidsgraden kunnen worden gespeeld.

 

Het spel zal de gebruiker temperen door de kalmerende bewegingen die het vraagt. Tevens zal het spel afleiding vormen van de oorzaak van de emotie, waarbij de initiële, heftige en explosieve aard van de emotie zal afvloeien naar een niveau dat voor de jongeren beter handelbaar zal zijn. Als beloning zal na het spelen van de app de favoriete muziek van de gebruiker klinken. Over deze muziek heen hoort de gebruiker zijn eigen stem. Bij de installatie van de app wordt gevraagd om zelf, of anderen (ouders/vrienden/familie) motiverende gedachten te laten inspreken. Dit geeft ‘helpende gedachten’ of inzichten weer die zijn opgedaan tijdens de behandeling, en die de gebruiker aan het denken zet over zijn/haar emoties en gedrag. De app wordt aangeboden ter ondersteuning van de reguliere behandeling voor jongeren met externaliserende gedragsproblematiek.

 

Onderbouwing

Emotieregulatie problematiek vormt een basaal probleem bij adolescenten met een externaliserende stoornis als ADHD, ODD en/of CD. Onder deze jongeren is vaak sprake van chronische kwetsbaarheid: zij reageren snel, heftig en emotioneel op prikkels (Appelo-Wichers, Appelo, & Bos, 2008). Om deze heftige en overweldigende emoties de baas te kunnen zijn, is Beat-It ontwikkeld. Beat-it is een smartphone applicatie die bedacht is om spanning en agressie helpen te verminderen. De applicatie werkt door gebruik te maken van muziek, beats, ritmische bewegingen en motiverende gedachten.

Met Beat-It kunnen jongeren op de juiste momenten, op eigen kracht, zonder de aanwezigheid van een behandelaar, het eigen functioneren positief beïnvloeden en hun emoties en functioneren leren reguleren. Via positieve bekrachtiging kan escalatie van het gedrag worden voorkomen en zorgt intrinsieke motivatie ervoor dat de app opnieuw gebruikt wordt in soortgelijke situaties om spanning te verminderen.

 

Beat-It zet in op de volgende werkzame mechanismen, en leert de jongeren:

* Oplopende boosheid/spanning te herkennen

* Eigen mate van boosheid en spanning aan te leren geven

* Afleiding creëren om escalatie van de emotie te voorkomen

* Geleidelijk hun spanning te laten afvloeien

* Positieve bekrachtiging te halen uit de applicatie (door middel van ingebouwde, en zelf ingesproken motiverende gedachten).

Beschikbaarheid

Als vervolg op een veelbelovend gebruikersonderzoek wordt op dit moment (zomer 2015) een exploratieve studie opgezet naar de effectiviteit van de applicatie. De studie zal bestaan uit een pre-post treatment design en een wachtlijstconditie. 40 jongeren van Lucertis en Yulius KJP met externaliserende gedragsproblematiek die last hebben van emotionele labiliteit en moeite hebben om emoties te reguleren, nemen hieraan deel. Daarvan maken 20 jongeren acht weken lang gebruik van ‘Beat-it’ additioneel aan hun gewone behandeling, de overige 20 jongeren volgen hun gewone behandeltraject. Getoetst zal worden of de interventie met de applicatie de emotieregulatie problematiek doet afnemen, en of de jongeren hierna minder maladaptieve emotieregulatie strategieën laten zien dan voorheen.

Na de pilot-studie zal er een evaluatie plaatsvinden van de resultaten. Op basis van de uitkomst hiervan zal de applicatie onder een bredere doelgroep worden uitgebreid. Huidige ervaringen en onderzoeken laten namelijk ook zien dat ook jongeren met internaliserende problematiek baat zouden kunnen hebben bij de applicatie als verlengstuk van hun behandeling. Resultaten zullen in het 1e kwartaal van 2016 beschikbaar zijn.

 

* Gebruiksvriendelijkheidonderzoek afgerond in 2013 (gemiddeld cijfer: 7)

* Pilot studie gestart in 2014, verwacht einde pilot studie december 2015

Ontwikkelaars

Beat-It is tot stand gekomen door een breed samenwerkingsverband tussen diverse partijen. De technische ontwikkeling is gedaan door de Technische Universiteit Delft, Innovattic (www.innovattic.nl) & Annet Bruil (www.annetbruil.com/www.demaatschappijontwerper.nl).

De wetenschappelijke onderbouwing, gebruikers- en pilotonderzoeken en implementatie in de jeugd-GGZ is gedaan door de Yulius Academie (onderdeel van Yulius GGZ) en Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.