Home > Zoeken & vergelijken > BalansDigitaal.nl
BalansDigitaal.nl
Algemene gegevens
Telefoon: 0900-2020065
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek ODD/CD, Autisme (ASS), ADHD
Leeftijd Alle leeftijden
Platform website (openbaar), website (besloten)
Fase Nazorg, Behandeling, Diagnose, Preventie
Inleiding

Landelijke vereniging met informatie, advies en training/workshops over ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, DCD, MCDD, dyslexie, dyscalculie en autismespectrumstoornissen. Wij verenigen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap. http://www.balansdigitaal.nl 

Onderbouwing

Landelijke oudervereniging Balans zet zich in voor een verbetering van het leer- en leefklimaat van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Balans wil hiermee de ontwikkeling van deze kinderen een optimale kans geven en bijkomende problemen zoveel mogelijk voorkomen.

 

Wij willen dit bereiken door: Informatie geven en verspreiden, belangenbehartiging, ondersteunen en bevorderen van onderling contact. Balans richt zich als oudervereniging op het gehele spectrum van ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, in de overtuiging dat er veel overlap bestaat bij deze stoornissen en dat co-morbiditeit (het meer dan gemiddeld gelijktijdig voorkomen van verschillende stoornissen) eerder regel dan uitzondering is. Voorkomen moet worden dat er deelaspecten van problemen worden aangepakt zonder oog te hebben voor diverse elkaar beïnvloedende factoren. Daarbij richt Balans zich op de volgende doelgroepen: ouders, scholen en instellingen, deskundigen, kinderen en jongeren, de omgeving van het kind. 

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.