Home > Zoeken & vergelijken > Anorexia terugvalpreventie
Anorexia terugvalpreventie
Algemene gegevens
Organisatie: Samenwerking Minddistrict en Rintveld Altrecht
Contactpersoon: Tamara Berends
Telefoon: 030-6965477
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Eetstoornissen
Leeftijd 12-23 jaar
Platform website (besloten)
Fase Nazorg
Inleiding

De Richtlijn terugvalpreventie Anorexia Nervosa is een online programma met als doel terugval in de eetstoornis te voorkomen en eventuele moeilijke periodes te signaleren en te overbruggen. Er is een versie voor jongeren en voor volwassenen beschikbaar,  beide bestaan uit  negen sessies met zes feedbackmomenten. 

 

Onderbouwing

Deelnemers krijgen eerst algemene informatie over terugval en de verschillende stadia van terugval bij anorexia nervosa. Daarna wordt aandacht besteed aan de sterke kanten van de jongere en de risicofactoren voor terugval. Dan volgt informatie over de factoren die eetstoornisgedrag uitlokken (zoals opmerkingen van anderen over je uiterlijk) en over de vroege voortekenen van het terugkomen van de eetstoornis (je dik voelen of tussendoortjes overslaan). De jongere krijgt inzicht in welke uitlokkers en vroege voortekenen voor hem gelden en zet deze in een terugvalpreventieplan. Ook wordt hulp geboden: wat kun je doen in geval van een uitlokker of bij vroege voortekenen en welke mensen hierbij kunnen helpen (hulptroepen). Acties en hulptroepen worden toegevoegd aan het terugvalpreventieplan. Tot slot stelt de deelnemer een motivatielijstje op met activiteiten om moeilijke periodes door te komen. Zodra het terugvalpreventieplan klaar is start het nazorg programma wat APK-traject heet (Anorexia Periodieke Keuring). Dit traject bestaat uit laag frequente APK-gesprekken (soms na 2 maanden, of na 4 of zelf pas na 6 maanden, afhankelijk van hoe stabiel de patiënt is). Deze kunnen middels beeldbellen plaatsvinden of face-to-face. Daarin wordt aan de hand van het plan besproken hoe het gaat met de jongere en welke acties nodig zijn om terugval te voorkomen. Mocht de patiënt tussen de afspraken door een terugval ervaren kunnen ze direct contact opnemen met de behandelaar. Het APK-traject wordt gedurende 18 maanden ingezet omdat in deze periode het risico op terugval het grootst is. 

Ontwikkelaars

Samenwerking tussen Altrecht Eetstoornissen Rintveld en Hogeschool InHolland voor het ontwikkelen van de Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa. Online ontwikkeling van de e-health module in samenwerking tussen Altrecht Eetstoornissen Rintveld en Minddistrict en Altrecht Eetstoornissen Rintveld en Karify.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.