Home > Zoeken & vergelijken > Alles onder controle online
Alles onder controle online
Algemene gegevens
Organisatie: Prezens
Contactpersoon: Ingrid Poort
E-mailadres(sen): info@prezens.nl
Telefoon: 020-7886333
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Stemmingstoornissen, Slaapproblemen, Angst
Leeftijd 12-21 jaar
Platform website (besloten)
Fase Behandeling, Diagnose, Preventie
Inleiding

Alles onder controle is een online begeleide zelfhulpinterventie voor jongeren tussen de twaalf en 21 jaar die kampen met veel voorkomende psychische klachten zoals angst, depressie en slaapproblemen. ‘Alles onder controle’ kenmerkt zich door een oplossingsgerichte methodiek. In vijf weken formuleren de cursisten wat belangrijk is in hun leven, brengen zij problemen en mogelijke oplossingen in kaart en maken zij een plan om persoonlijke doelen beter te realiseren.

Onderbouwing

Bij volwassenen is de effectiviteit van ‘Alles onder controle’ aangetoond in twee gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken van de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). In het eerste onderzoek (N = 213) bleek de interventie middelgrote effecten te hebben op depressie- en angstklachten in vergelijking met een wachtlijst. Het tweede onderzoek (N = 263) bevestigde deze resultaten, en liet bovendien zien dat de online oplossingsgerichte therapie resultaten kan opleveren die vergelijkbaar zijn met online cognitieve gedragstherapie. Therapietrouw was in beide onderzoeken een punt van aandacht (respectievelijk 55 en 35 procent van de deelnemers maakte de cursus volledig af). Momenteel wordt een versie voor Turkse immigranten gevalideerd. Bij jongeren zijn de effecten vooralsnog minder duidelijk. Dr. Willemijn Hoek onderzocht de effectiviteit van het programma aan de VU in gerandomiseerd onderzoek onder 45 adolescenten. In dit onderzoek bleek de cursus geen meerwaarde te hebben boven de wachtlijst. In beide experimentele condities namen de symptomen licht af. Veel adolescenten gaven aan dat de voor onderzoek verplichte ouderlijke toestemming een drempel was voor deelname, wat het onderzoek ernstig bemoeilijkte.

Beschikbaarheid

Prezens fungeert als expertisecentrum en verzorgt trainingen voor instellingen die de interventie op willen nemen in hun aanbod. Volgens de beschrijving van het programma in de interventiedatabase van het RIVM hebben enkele instellingen hierin inmiddels interesse getoond. Anonieme deelname is niet mogelijk.

Ontwikkelaars

Alles onder controle online is ontstaan uit een samenwerking tussen de vakgroep klinische psychologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam, Prezens en platformleverancier Minddistrict.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.