Home > Zoeken & vergelijken > 99gram.nl
99gram.nl
Algemene gegevens
Organisatie: Accare, Kinder- en Jeugdpsychiatrie
E-mailadres(sen): info@99gram.nl
Telefoon: 0592- 85 76 00
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2011
Kenmerken
Problematiek Eetstoornissen
Leeftijd 14-23 jaar
Platform chat, website (besloten), website (openbaar)
Fase Preventie, Behandeling
imageimage
Inleiding

99gram.nl is een website voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar met vragen en zorgen over eten, gewicht en uiterlijk. De website richt zich op de groep die risico loopt om een eetstoornis te ontwikkelen. Jongeren kunnen er informatie vinden, elkaar helpen op het forum maar ook zelf anoniem deskundig advies vragen aan professionals via chat of e-mail. Er is een cursus gericht op het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld, bestaande uit 6 weken dagelijks kleine opdrachten online. Dit is een zelfhulp en kan helemaal anoniem en zelfstandig worden uitgevoerd. Voor jongeren met eetproblemen, zoals eetbuien, onregelmatig eten, zorgen over gewicht en lichaam, piekeren over eten, biedt 99gram.nl een gestructureerde online behandeling. Jongeren krijgen daarvoor een account tot een beveiligde behandelomgeving ‘Jouw Omgeving’ en kunnen volledig online een behandeling volgen op basis van cognitieve gedragstherapie, waarbij zij worden begeleid door getrainde behandelaars van Accare.

Onderbouwing

Een half miljoen jongeren loopt dagelijks rond met vragen over hun gewicht, eten en hun uiterlijk. De helft daarvan loopt het risico op het ontwikkelen van een eetstoornis. Uit onderzoek is bekend dat zo’n 95% van eetstoornis patiënten niet in de hulpverlening terecht komt. Schaamte speelt daarbij een grote rol. Jongeren houden hun eetproblemen vaak geheim voor hun omgeving. Hierdoor blijft het een ongezien probleem, terwijl bekend is dat vroegtijdige hulp belangrijk is bij het genezen van een eetstoornis. Om deze groep jongeren te bereiken is 99gram ontwikkeld. De drempel naar hulp is zo laag mogelijk gelegd. Jongeren bepalen zelf hoeveel hulp ze wanneer nodig hebben. De website is grotendeels preventief. Jongeren vinden er online informatie en kunnen anoniem advies vragen via mail en chat aan deskundigen. Ze kunnen een zelfhulpcursus doen om vriendelijker naar zichzelf te zijn en meer positief te kijken naar de wereld om hen heen. De zelfhulp is gebaseerd op positieve psychologie en gericht op het vergroten van veerkracht. De online behandeling voor eetproblemen is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. De behandeling richt zich op de beïnvloeding van de kernfactoren van een eetstoornis uit het cognitief- gedragstherapeutisch model beschreven door Fairburn e.a. middels de volgende technieken: dieetmanagement, exposure en cognitieve interventies. De online behandeling is in december 2015 door de NJI erkend als goed onderbouwd en opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies. De jongeren geven de online behandeling gemiddeld een 8,2 (171 meetmomenten zijn meegenomen) en de manier waarop zij worden gehoord en begrepen door hun online behandelaar een 8,5.

Beschikbaarheid

De website, mail en forum zijn altijd toegankelijk. Er zijn dagelijks chatspreekuren (werkdagen) van 16-18 en van 19-21 uur. De online behandeling is toegankelijk voor jongeren van 14-23 jaar met een onregelmatig eetpatroon en relatief gezond gewicht die zich aanmelden via de zelftest op www.99gram.nl/onlinebehandeling/. Voor de behandeling is een verwijsbrief nodig. De kosten van de behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar. Jongeren kunnen bij de aanmelding aangeven als zij reden hebben om anoniem te willen blijven, maar wel hulp nodig hebben. De aanmeldingen worden door de coördinator gescreend.

Ontwikkelaars

99gram.nl is eigendom van Accare. 99gram.nl is een website voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar met vragen en zorgen over eten, gewicht en uiterlijk. De website richt zich op de groep die risico loopt om een eetstoornis te ontwikkelen. Jongeren kunnen er informatie vinden, elkaar helpen op het forum maar ook zelf anoniem deskundig advies vragen aan professionals via chat of e-mail. Er is een cursus gericht op het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld, bestaande uit 6 weken dagelijks kleine opdrachten online. Dit is een zelfhulp en kan helemaal anoniem en zelfstandig worden uitgevoerd. Voor jongeren met eetproblemen, zoals eetbuien, onregelmatig eten, zorgen over gewicht en lichaam, piekeren over eten, biedt 99gram.nl een gestructureerde online behandeling. Jongeren krijgen daarvoor een account tot een beveiligde behandelomgeving ‘Jouw Omgeving’ en kunnen volledig online een behandeling volgen op basis van cognitieve gedragstherapie, waarbij zij worden begeleid door getrainde behandelaars van Accare. Kijk voor meer informatie op Accare.nl en Jouwomgeving.nl.

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.