Home > Zoeken & vergelijken > 113 Zelfmoordpreventie
113 Zelfmoordpreventie
Algemene gegevens
E-mailadres(sen): info@113.nl
Telefoon: 020-3113 883
   
Budget: onbekend
Live sinds: 2015
Kenmerken
Problematiek Angst, Borderline persoonlijkheidsstoornis, Dwang (OCS), Eetstoornissen, ODD/CD, Problematisch middelengebruik, Psychose, Stemmingstoornissen, Trauma
Leeftijd Alle leeftijden
Platform chat, website (besloten), website (openbaar)
Keurmerken Online hulpstempel
Fase Preventie, Diagnose, Behandeling
imageimage
Inleiding

113 Zelfmoordpreventie is een hulpdienst voor suïcidale mensen, hun naasten, en voor nabestaanden die een dierbare hebben verloren door suïcide. 113 Zelfmoordpreventie wil zelfmoord en zelfbeschadigend gedrag voorkomen, en het taboe rond het spreken over zelfmoord doorbreken. De organisatie biedt getrapte zorg via telefoon en internet, in de vorm van informatie, crisishulp, zelftesten, online zelfhulp, webfora en kortdurende psychotherapie via web-based chat of e-mail. De online therapie bestaat uit maximaal acht sessies met een vaste hulpverlener. Voor jeugdigen tot 23 jaar is apart aanbod beschikbaar.

Onderbouwing

113 Zelfmoordpreventie vormt een welkome aanvulling op het suboptimale online suïcidepreventieaanbod zoals dat in 2007 in kaart werd gebracht. Het aanmoedigen van hulpzoekend gedrag, screening bij hoogrisicogroepen, en goede opvang en behandeling van suïcidale mensen zijn effectieve preventiestrategieën. Over het effect van telefonische hulp en online hulpverlening voor deze groep is minder bekend. Dr. Bregje van Spijker onderzocht de effectiviteit van de zelfhulpcursus bij volwassenen met zelfmoordgedachten. Deelnemers die de zelfhulp gebruikten piekerden na zes weken minder dan volwassenen die op een wachtlijst stonden, hoewel het effect klein tot middelgroot was. Monitorgegevens van 113 Zelfmoordpreventie lijken te bevestigen dat jongeren behoefte hebben aan informatie over suïcidaliteit en anonieme online hulp. Een opmerkelijke uitkomst is dat slechts een zeer klein deel van de bezoekers wil worden doorverwezen naar de reguliere hulpverlening. Het Trimbos-instituut onderzocht, met financiële steun van ZonMw, of nabestaanden baat hebben bij de online fora van 113 Zelfmoordpreventie. De resultaten van deze studie worden in de loop van 2013 verwacht (update: resultaten zijn gepubliceerd). Over de effectiviteit van de begeleide online hulp zijn geen gegevens beschikbaar.

Beschikbaarheid

113 Zelfmoordpreventie is opgezet met steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het ministerie van VWS, die de organisatie sindsdien (tijdelijk) is blijven steunen op basis van de beleidsagenda suïcidepreventie. Alle diensten zijn gratis en anoniem. De telefonische hulplijn is 24/7 beschikbaar, en de chat is geopend tussen 10.00 en 23.00 uur. Naar de website van 113 Zelfmoordpreventie

Ontwikkelaars

113 Zelfmoordpreventie is een samenwerkingsverband tussen Stichting EX6, Sensoor, het Fonds Psychische Gezondheid, de Ivonne van de Ven Stichting, de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam, PratenOnline, GGZ inGeest en Kenter Jeugdhulp, en is gerealiseerd door internetbureau Coolminds. Het Trimbos-instituut en GGZ Nederland stellen expertise beschikbaar. De website kwam tot stand op initiatief van psychiater Jan Mokkenstorm

Ik heb interesse in deze toepassing. Volgende stap
Zoeken &
vergelijken
Welke Nederlandse e-health-toepassingen bestaan er en wat is de kwaliteit?
E-health in ontwikkeling Wie ontwikkelt nieuwe e-health-toepassingen en waar liggen kansen voor samenwerking?
Eigen initiatief indienen Welk idee voor een e-health- toepassing heb jij?
Kennisdelen &
samenwerken
Vind geschikte partijen voor kennisuitwisseling en samenwerking.
Publicaties &
wetenschap
De juiste (wetenschappelijke) kennis, voor e-health van hoge kwaliteit.