Home > Zoeken & vergelijken

Zoeken & vergelijken

Hieronder heeft u toegang tot een dynamisch overzicht van e-health-toepassingen voor de jeugd-ggz. Wat is er allemaal? Het overzicht maakt doublures en lacunes inzichtelijk, zodat partijen in de toekomst intensiever gaan samenwerken en de kwaliteit verhogen.

Daarnaast kunt u de toepassingen vergelijken op een groeiend aantal kenmerken. Zo ziet u snel welke e-health-toepassing interessant kan zijn voor u.

De staat van e-health in de jeugd-ggz Naar website
Aanbod filteren (86)
Problematiek
Platform
Fase
Aanbod filteren (86)
Problematiek
Platform
Fase
Resultaat
Bezig met toepassingen laden...
Vergelijk maximaal 3 toepassingen
Ik Ben Speciaal

Ik Ben Speciaal is een interactief, online psycho-educatieprogramma voor kinderen en jongeren van 9 t/m 16 jaar met een ASS. 

Plan-it Commander ADHD

Plan-It Commander is een serious game voor kinderen met ADHD in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Het spel traint vaardigheden op het gebied van planning, tijdmanagement en sociaal gedrag. In Plan- It Commander speelt het kind een ruimteonderzoeker in opleiding die op verschillende planeten zeldzame en kostbare mineralen moet verzamelen. Dat levert op elke planeet problemen op, die het kind leert op te lossen door goed op tijd te letten, door te plannen of door samen te werken. Het spel wordt gezien als een aanvulling op gangbare behandelingen voor ADHD.

ToM-e training

De ToM-e training is een online training voor kinderen van 8 t/m 12 jaar met een ASS. Het doel van de training is om de kinderen te leren hoe ze sociale situaties beter in kunnen schatten en hun sociale gedrag kunnen verbeteren. 

Brainwiki

Dé website voor jongeren over psychische problemen

Ben je vaak somber? Heeft een arts of psycholoog je verteld dat je autisme hebt? Of heb je vaak ruzie? Op Brainwiki vind je betrouwbare informatie over psychische klachten.

Brainwiki is er voor jongeren én hun omgeving. Je vindt hier wat je kunt doen als jij, een vriend of een familielid psychische problemen heeft. En hoe lotgenoten zich voelen. Alle informatie over deze problemen, en over behandelingen met en zonder medicijnen staan hier overzichtelijk en behapbaar op een rijtje.

Minddistrict en e-health van het dr. Leo Kannerhuis

Minddistrict werkt samen met het dr. Leo Kannerhuis. Samen hebben zij 23 blended zorgroutes uitgebracht. Deze modules bieden psycho-educatie, trainingen en cognitieve gedragstherapie voor kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassen met autisme. En voor ouders of begeleiders die te maken hebben met autisme.

Minddistrict voor kinderen, jongeren en opvoeders

Minddistrict maakt al jaren e-health-toepassingen voor de jeugd-ggz. Er is een catalogus met ehealth-onderdelen voor diverse leeftijdscategorieën, die jeugdhulpverleners kunnen inzetten tijdens behandelingen. Het aanbod bestaat uit behandelingen voor specifieke problematiek en herstelgerichte modules, alle te gebruiken via de Minddistrict app.

Dojo

Dojo is een 3D game voor jongeren in de middelbare-schoolleeftijd. Het spel is gericht op jongeren die geneigd zijn impulsief te reageren op stressvolle situaties en hun emoties te reguleren. De videogame maakt gebruik van biofeedback en helpt jongeren hun fysiologische reacties te beheersen en deze te veranderen, waardoor zij beter om kunnen gaan met stressvolle situaties in hun dagelijks leven.

*** Let op: Dojo is nog niet beschikbaar voor de klinische praktijk ***

MindLight angst- en stemmingsstoornissen en gedragsproblemen

MindLight is een neurofeedback videogame voor kinderen van 8 tot 13 jaar met angstklachten. In MindLight wordt de kleine jongen Arthur bij het enge huis van zijn oma afgezet door zijn ouders. Daar vindt hij een magische hoed die Teru heet. Teru waarschuwt Arthur dat oma overgenomen is door schaduwen. Alleen Arthur kan met de hulp van Teru zijn oma redden. Teru kan voor licht zorgen als het kind zich ontspant. Dit wordt gemeten door de MindWave headset en terug gekoppeld naar de game.

De kern van MindLight is het exploreren van het donkere en enge huis. Hierbij worden de kinderen blootgesteld aan beangstigende situaties. Zij leren door middel van trial en error, en oefeningen vaardigheden om hun angst te overwinnen. MindLight kent zeven kamers, elk met een eigen thema en moeilijkheidsgraad. Kamers zijn aan elkaar geschakeld middels gangen die ook oplopen in moeilijkheidsgraad. MindLight kan in ongeveer zes uur uitgespeeld worden.

*** Let op: MindLight is nog niet beschikbaar voor de klinische praktijk ***

Oudercursus ADHD

Met deze online behandeling leren ouders de juiste vaardigheden om hun kind met ADHD (nog) beter te begrijpen en aan te sluiten op de behoeften van hun kind. In vier sessies krijgen ouders praktische adviezen en wordt aandacht besteed aan enkele basisvaardigheden in de opvoeding van kinderen met ADHD. Ook kunnen ouders via de groepspagina van Therapieland in contact komen met andere ouders die een kind hebben met ADHD.

Jouw Omgeving

Jouw Omgeving is een online platform waarop cliënt, professional en de sociale omgeving van de cliënt samenwerken. Dit op een visuele, interactieve en gebruiksvriendelijke manier. Het is een veilige en afgeschermde online plek die speciaal is ontwikkeld voor mensen die therapie, begeleiding of een behandeling volgen. Het platform is voortdurend in ontwikkeling en wordt op maat gemaakt voor zorgorganisaties: van wachtlijst tot nazorg en alles er tussenin. Diverse zorgorganisaties werken met Jouw Omgeving: instellingen gericht op LVB, ggz-instellingen, maar ook instellingen binnen het sociaal domein. Jouw Omgeving koppelt onder andere met verschillende apps:

 

Jouw Omgeving app: informeert Jouw Omgeving-gebruikers door middel van push notificaties over de activiteit binnen het platform. Daarnaast kan er ook berichtenverkeer via de app plaatsvinden.


Eetdagboek app: helpt clienten bij het bijhouden van hun eet- en drinkmomenten en hoe zij zich daarbij voelen.


Emotiedagboek app: helpt cliënten meer zicht te krijgen op hoe men zich voelt, aan welke signalen het gevoel herkent kan worden en welke acties er werden ondernomen na dit gevoel door stemmingen te registreren.


G-schema app: helpt cliënten (moeilijke) situaties beter te begrijpen door te onderzoeken welke gevoelens en gedachten ze in die situaties hebben.

BT-Coach

BT-Coach is ontwikkeld ter ondersteuning van de behandeling van tics en het syndroom van Gilles de la Tourette met exposure en responspreventie (ERP). Bij deze vorm van gedragstherapie oefent het kind of de jongere ook thuis met het tegenhouden van de tics. De app neemt tijdens de huiswerkoefeningen de coachende rol van de therapeut over. Wanneer er een tic tot uiting komt, wordt het kind gestimuleerd om de tics de volgende keer nog langer te onderdrukken en zo te werken aan nieuwe records. Beloningen voor verbroken recordtijden kunnen ingezet worden in minigames.

Ouders en AD(H)D

Dit programma is ontwikkeld voor ouders met kinderen met AD(H)D. Omdat AD(H)D vaak als een belemmering of zelf een ziekte wordt gezien, is het in de opvoeding soms lastig om naar de positieve eigenschappen van een kind te kijken.  Het doel van dit programma is om op een positieve manier naar het kind te kijken en minder problemen te ervaren bij de opvoeding. Zo wordt er uitleg gegeven over wat AD(H)D is, hoe verschillende basisvaardigheden in de opvoeding net wat anders werken voor kinderen met AD(H)D, en het bekrachtigen van het kind. Ouders leren hoe je zwakke punten van het kind kunt versterken en de positieve kenmerken kunt benutten.  

Mindfulness voor jongeren

Dit programma is bedoeld voor jongeren met een breed spectrum aan klachten: van stemmingsklachten, onrust, last van piekeren tot te streng voor zichzelf en gehaast zijn. Het programma is een online cursus Mindfulness, waarbij uitleg gegeven wordt over wat mindfulness is en hoe het werkt en er verschillende mindfulness-oefeningen gedaan kunnen worden om de techniek aan te leren. 

Somberheid bij jongeren

In dit programma gaan jongeren met een lichte depressie of met somberheidsklachten aan de slag met activatie en anders leren denken. Er wordt uitgelegd wat somberheidsklachten zijn, wat het belang is van sociale contacten opzoeken en leuke activiteiten uitvoeren. Het einddoel van dit programma is actief worden. Dit wordt bijgehouden in een activiteitendagboek. De gedachten die de jongere heeft worden uitgedaagd, waarna alternatieve gedachten geboden worden die de jongere kan helpen positiever te denken.  

Angst voor de tandarts - kids

Dit programma is speciaal gemaakt voor kinderen die last hebben van angst voor de tandarts. Specialisten op dit gebied geven uitleg over wat angst inhoudt en hoe je er van af kan komen. Er worden drie angstige situaties besproken: verdoven, boren en gaatjes vullen. Ook wordt er ingegaan op wat je kunt doen voorafgaand aan je tandartsbezoek. In dit programma worden de ouders actief betrokken, en krijgen zij handvatten hoe om te gaan met de angst van hun kind.  

Verlegenheid onder controle

'Verlegenheid onder controle’ wordt aangeboden door Prezens, onderdeel van GGZ inGeest.

Het is een preventieve interventie die alleen toegankelijk is voor jongeren in Amsterdam. Dit heeft te maken met de financiering. De interventie wordt vergoed door de gemeente Amsterdam. De jongeren kunnen zo goed als anoniem meedoen. Zij hoeven alleen een e-mailadres en hun postcode op te geven. 

De oefeningen die je ontvangt enhebt gemaakt, worden bekeken door een persoonlijke coach, een deskundige medewerker van Prezens. De coach reageert via internet en geeft tips om verder te gaan. Aan het eind wordt gekeken of de cursus de jongeren voldoende heeft geholpen of dat nog extra ondersteuning nodig is.

 

Wat komt aan de orde?

 

- Wat is verlegenheid, hoe werkt het en hoe kun je ermee omgaan

- Waar ben je bang voor

- Wat wil je bereiken

- Oefenen met situaties die je lastig vindt

- Een plan maken voor de toekomst

- Online begeleiding van een coach

Spreekt voor zich

De website en de methode ‘Spreekt Voor zich’ zijn bedoeld voor kinderen van vier tot acht jaar met selectief mutisme, hun ouders, leerkrachten en behandelaren. Selectief mutisme is een zeldzame angststoornis waarbij kinderen in bepaalde situaties niet spreken. Naar schatting komt het bij één tot zeven op de duizend kinderen voor. Omdat de aandoening zo zeldzaam is, is het moeilijk om gespecialiseerde hulp te vinden. Dr. Maretha de Jonge, werkzaam op de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, doet daar iets aan met Spreektvoorzich.nl.

Een juweeltje op de site is ‘het Luiderslot’, een slimme serious game. Maar volgens De Jonge is op de website veel meer te halen. “Het gaat niet alleen om de game. De game is onderdeel van een totaalpakket, een uitgewerkt cognitief-gedragstherapeutisch protocol voor de behandeling van jonge kinderen met selectief mutisme.”

Schateiland Angst- en stemmingsstoornissen, gedragsproblemen

Schateiland (Treasure Hunt) is een computerspel voor kinderen tussen negen en dertien jaar die een gedragstherapeutische behandeling volgen. Het draaiboek van Schateiland werd bewust niet alleen aan de hand van therapieprogramma’s voor angstige of depressieve kinderen ontwikkeld, maar ook voor kinderen met aggressief gedrag . Het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag is tenslotte universeel en voor kinderen met gedragsproblemen net zo relevant als voor kinderen met internaliserende stoornissen. Kinderen kunnen spelenderwijs kennismaken met concepten uit de cognitieve gedragstherapie. Ze helpen de kapitein van een schip om een schat te vinden en door opdrachten te vervullen die gedragstherapeutische principes concretiseren. Schateiland bestaat uit zes levels, die elk ongeveer twintig minuten vragen. In het eerste level leren de kinderen dat hun persoonlijkheid uit gedachten, gevoelens en gedrag bestaat, in level twee dat hun gedachten ook hun gevoelens beïnvloeden. Level drie behandelt het herkennen van emoties bij anderen, level vier het verschil tussen opbeurende en negatieve gedachten. Level vijf moet negatieve gedachten vervangen door opbeurende gedachten, en in level zes worden de oefeningen nog eens herhaald.

Interapy

De Amsterdamse online behandelorganisatie Interapy biedt een internetbehandeling voor jongeren tussen de 14 en 25 jaar die slachtoffer zijn van seksueel geweld of seksuele intimidatie. De jongeren hebben in deze behandeling uitsluitend contact met hun behandelaar via internet of telefoon. Op een beveiligde website ontvangen zij schrijfopdrachten, gericht op zelfconfrontatie, lichamelijke klachten, cognitieve herstructurering en social sharing. Bij het uitvoeren van deze schrijfopdrachten krijgen de jongeren intensieve feedback van een vaste behandelaar.

In-Balanz Angst

De In-Balanz app biedt ademhalingsoefeningen bij acute stresssituaties. Daarnaast kunnen jongeren de app ook gebruiken als hulpmiddel om te ontspannen. Ze krijgen informatie over het mechanisme van hyperventilatie, uitgelegd hoe ademhalingsoefeningen kunnen helpen om hyperventilatie te voorkomen en een klachtenlijst invullen. Dit gedeelte van de app is gratis www.in-balanzapp.nl.

Door het ritmische en rustig ademen wordt het autonome zenuwstelsel tot rust gebracht. Uit onderzoek blijkt dat dit verbetering levert bij slaapproblemen, concentratieproblemen, stress, maar zelfs ook positieve effecten heeft bij hoge bloeddruk en vermindering depressie.

Genomineerd voor de Health app award 2013.

Doepressie Depressieve jongeren

Doepressie is een blended behandeling voor jongeren van 14 tot 23 jaar met depressieve klachten en episodes. Het doel van de behandeling is het verminderen van de depressieve klachten en het aanleren van positieve gedachten en gedrag. 

Dappere Kat Angststoornissen

Dappere Kat is een blended behandeling voor kinderen en jongeren van 8-18 jaar met angstklachten. Het doel van de behandeling is dat cliënten hun angsten leren herkennen, angstige situaties weer opzoeken en angstregulatietechnieken leren toepassen. De kinderen en adolescenten leren een aantal trucs, en oefenen hiermee om situaties aan te kunnen gaan die voor hen beangstigend zijn.

Cannabis de Baas

Cannabisdebaas.nl is een informatieve website met een actief forum voor contact met lotgenoten en een online behandeling gericht op mensen die problemen hebben met overmatig cannabisgebruik. Op de website vind je uitgebreide informatie en een actief forum waar je anoniem in contact kunt komen met anderen. Je kunt je aanmelden voor een gratis en anoniem advies van een hulpverlener.

Buienradar-DAVID app

Buienradar – DAVIDis een door de Twentse Zorgcentra en de Universiteit Twente ontwikkeld prototype voor een real-time fysiologisch monitoring systeem voor mensen met ernstige verstandelijke beperkingen (Technology Readiness Level 7). Cliënten van de instelling dragen een biosensor (in de vorm van een horloge). Deze biosensor meet de huidgeleiding. Schommelingen in dit signaal zijn nauw gecorreleerd met schommelingen van activiteit in het autonome zenuwstelsel. Data van deze sensor gaat naar de Cloud via een simpel telefoontje welke de cliënten altijd bij zich dragen. In de Cloud worden algoritmes toegepast en wordt data vergeleken met historische biodata van de cliënt. Vervolgens kan de uitkomst hiervan zowel op een toegankelijke wijze via de Buienradar-DAVID App worden gevisualiseerd (op een telefoon van de begeleiders) als op een web-applicatie. De web applicatie staat toe om instellingen van het algoritme te wijzigen, het hele systeem te beheren en in 1 oogopslag de biodata van meerdere cliënten te volgen. Kortgezegd biedt dit systeem een continue, (voor deze doelgroep en context) relevante monitoring van en toegankelijk inzicht in schommelingen in fysiologische opwinding.

Brave

Brave for Children-ONLINE en Brave for Teenagers-ONLINE zijn angstbehandelprogramma’s gericht op de behandeling van sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, separatie angst en specifieke fobieën bij kinderen en jongeren. Ze bestaan uit tien wekelijkse sessies voor kinderen en jongeren, aangevuld met twee boostersessies na één en drie maanden en met vijf of zes oudersessies.

Het programma omvat informatie over het managen van angst, het herkennen van fysiologische kenmerken van angst, graduele blootstelling en probleemoplossing technieken. Kinderen en jongeren gaan aan de slag met leesmateriaal, vraag- en antwoordoefeningen, spellen en quizzen. Gebruikers van het programma doorlopen dit in hun eigen tijd, waarbij er wekelijks e-mailcontact met de therapeut is om huiswerkopdrachten en sessieopdrachten te bespreken. De therapeut assisteert ook in de ontwikkeling van een blootstellingshiërarchie via telefoon of e-mail.

Alles onder controle online effectieve zelfhulp

Alles onder controle is een online begeleide zelfhulpinterventie voor jongeren tussen de twaalf en 21 jaar die kampen met veel voorkomende psychische klachten zoals angst, depressie en slaapproblemen. ‘Alles onder controle’ kenmerkt zich door een oplossingsgerichte methodiek. In vijf weken formuleren de cursisten wat belangrijk is in hun leven, brengen zij problemen en mogelijke oplossingen in kaart en maken zij een plan om persoonlijke doelen beter te realiseren.

99gram.nl Eetstoornissen

99gram.nl is een website voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar met vragen en zorgen over eten, gewicht en uiterlijk. De website richt zich op de groep die risico loopt om een eetstoornis te ontwikkelen. Jongeren kunnen er informatie vinden, elkaar helpen op het forum maar ook zelf anoniem deskundig advies vragen aan professionals via chat of e-mail. Er is een cursus gericht op het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld, bestaande uit 6 weken dagelijks kleine opdrachten online. Dit is een zelfhulp en kan helemaal anoniem en zelfstandig worden uitgevoerd. Voor jongeren met eetproblemen, zoals eetbuien, onregelmatig eten, zorgen over gewicht en lichaam, piekeren over eten, biedt 99gram.nl een gestructureerde online behandeling. Jongeren krijgen daarvoor een account tot een beveiligde behandelomgeving ‘Jouw Omgeving’ en kunnen volledig online een behandeling volgen op basis van cognitieve gedragstherapie, waarbij zij worden begeleid door getrainde behandelaars van Accare.

113 Zelfmoordpreventie

113 Zelfmoordpreventie is een hulpdienst voor suïcidale mensen, hun naasten, en voor nabestaanden die een dierbare hebben verloren door suïcide. 113 Zelfmoordpreventie wil zelfmoord en zelfbeschadigend gedrag voorkomen, en het taboe rond het spreken over zelfmoord doorbreken. De organisatie biedt getrapte zorg via telefoon en internet, in de vorm van informatie, crisishulp, zelftesten, online zelfhulp, webfora en kortdurende psychotherapie via web-based chat of e-mail. De online therapie bestaat uit maximaal acht sessies met een vaste hulpverlener. Voor jeugdigen tot 23 jaar is apart aanbod beschikbaar.

Pratenonline.nl angst- en/of depressieklachten

PratenOnline biedt oplossingsgerichte therapie aan jongeren van 12 tot 23 jaar met matige tot ernstige angst- en/of depressieklachten. De hulp wordt geboden door middel van individuele chatsessies met een vaste jeugdhulpverlener. PratenOnline is een multicomponent online aanbod. De hoofdinterventie is de anonieme, online chat tussen een jongere en hulpverlener. Daarnaast kunnen jongeren op de site terecht voor: (psycho-)educatie en peer to peer support. Jongeren voeren anoniem een of meer chatsessies (maximaal 4) via internet met een hulpverlener. Deze therapeut stimuleert en begeleidt de jongere bij het zelf zoeken naar (deel)oplossingen waardoor angstige en/of depressieve gevoelens afnemen en het gevoel van competentie toeneemt. De behandelmodule is gebaseerd op de Oplossingsgerichte Therapie (Solution Focused Brief Therapy). PratenOnline wil hiermee jongeren, die nu (nog) niet de stap willen of kunnen zetten naar reguliere geestelijke zorg, in een vroeg stadium bereiken, op een wijze die bij hun leefwereld past.

PsyMate Experience sampling: hoe voel je je nu?

PsyMate is een coachinginstrument om mensen (vanaf 12 jaar) met een psychiatrische aandoening weer controle te geven over hun eigen leven en te downloaden via een app. De PsyMate is een soort digitaal dagboek, die tien keer per dag, zes dagen lang, een piepsignaal geeft waarna de cliënt een aantal vragen over zijn of haar psychische gesteldheid moet invullen op het scherm. De cliënt rapporteert meerdere malen per dag, wat zij op enig moment meemaken, waar dat gebeurt, met wie en in welke mate zij daarbij last hebben van hun klachten.

PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming

De PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming (kortweg PrivacyApp Jeugd) geeft jongeren antwoord op veelvoorkomende situaties en Privacy-vragen, zoals: ‘Mag ik mijn dossier inzien?’, ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders?’, en ‘Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben?’. Nu nog bevat de app alleen informatie voor jongeren. Later dit najaar komt er een afzonderlijk deel bij voor de professionals die daarin antwoord vinden op vragen over het delen van gegevens tussen professionals.

Kopopouders.nl

Kopopouders.nl is een online aanbod voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen en bestaat uit: - een informatieve website - online groepscursus - online zelfhulpmodules met minimale begeleiding - e-mailondersteuning voor max. 8 contacten.

Jaarlijks gaat het om 405.000 ouders die tezamen 577.000 kinderen hebben onder de 18 jaar. Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP) hebben een drie tot dertien keer zo hoge kans om zelf problemen te ontwikkelen. Naast genetische factoren speelt de opvoedingsstijl hierin een cruciale rol. Ouders die niet lekker in hun vel zitten, geven vaak minder adequate aandacht aan hun kind, kunnen een kort lontje hebben en voor het kind onvoorspelbaar gedrag vertonen. Een beroep doen op het eigen netwerk of hulpverlening als het thuis niet lekker loopt, ligt vaak moeilijk vanwege schaamtegevoelens of angst voor uithuisplaatsing van het kind. 

Isolement ligt dan op de loer. Kopopouders biedt voor deze ouders laagdrempelige, doeltreffende steun in de opvoeding, rekening houdend met de specifieke situatie van de ouder. Het aanbod kan anoniem gevolgd worden. Kopopouders kan los gevolgd worden of ingebed worden in een behandeltraject van de ouder.

Versterken en Verwerken Online

Verwerken en Versterken Online is een online programma ter ondersteuning van de uitvoering van de eerste vier modules van Verwerken en Versterken, een programma voor traumagerichte cognitieve gedragstherapie, met als doel het verminderen van posttraumatische stressklachten. Verwerken en Versterken Online is bedoeld voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met posttraumatische stressklachten.

Anorexia terugvalpreventie ´╗┐Eetproblemen

De Richtlijn terugvalpreventie Anorexia Nervosa is een online programma met als doel terugval in de eetstoornis te voorkomen en eventuele moeilijke periodes te signaleren en te overbruggen. Er is een versie voor jongeren en voor volwassenen beschikbaar,  beide bestaan uit  negen sessies met zes feedbackmomenten. 

 

MijnEigenPlan

MijnEigenPlan is een praktisch hulpmiddel voor o.a kinderen en volwassenen met ASS, verstandelijke beperking of personen die moeite hebben met plannen en tijdbesef. Met de online omgeving en de app zorg je voor meer zelfstandigheid, minder afhankelijkheid van begeleiding en dus meer zelfvertrouwen!

Het bestaat uit een online omgeving & app waarmee cliënten en begeleiders worden ondersteund op het gebied van Structuur & Zelfredzaamheid, Emotieregulatie en Motivatie.

Samen met je cliënt en het netwerk maak je een plan. De app op telefoon of tablet helpt vervolgens met dagstructuur & plannen door middel van stappenplannen, pictogrammen, kleuren en spraak. Het horloge helpt met focus & tijdsbesef, altijd dichtbij om de eigen pols. Digitale hulpjes ondersteunen met duidelijk stap-voor-stap instructies bij dagelijkse handelingen of in bepaalde situaties.

MijnEigenPlan wordt door veel mensen gebruikt, met verschillende achtergronden en niveaus. Dat is mogelijk doordat je MijnEigenPlan volledig kunt aanpassen op wat je cliënt op dat moment nodig heeft.

Url & Uk in de wolken Beter omgaan met uitbarstingen van emoties van het kind

Url & Uk is een online behandelprogramma voor ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar. Deze online methodiek ondersteunt ouders in het beter begrijpen van het gedrag van hun peuter of kleuter, en begeleidt ze om goed met de emotionele buien van hun kind om te gaan. De training geeft informatie over de hersenontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 5 jaar en hoe je als ouder behulpzaam kunt zijn om de hersenontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Ouders krijgen uitleg, opdrachten, tips & adviezen.

Crisisbuddy

Wat moet je doen als je emoties je overspoelen en je niet meer rustig kunt reageren? Dankzij de applicatie Crisisbuddy neem je de regie weer in eigen handen. De Crisisbuddy is een applicatie bedoeld voor jongeren met heftige en wisselende emoties. De app kan helpen om spanning te verminderen, zodat ze moeilijke situaties weer aankunnen.

Roken de Baas

Overweeg je om te stoppen met roken? Op de Rokendebaas.nl vind je uitgebreide informatie en een actief forum waar je anoniem in contact kunt komen met anderen. Je kunt een online behandeling volgen om je rookgedrag te veranderen. Je ontvangt persoonlijke begeleiding, met als uiteindelijke doel: stoppen met roken. De behandeling wordt online uitgevoerd door de professionele hulpverleners van Tactus Verslavingszorg

Etendebaas.nl Eetstoornissen

Etendebaas.nl is een informatieve website met een online behandeling gericht op mensen die eetproblemen hebben.

De internetbehandeling is een gestructureerd behandelprogramma waarin cliënt en hulpverlener een persoonlijk contact aangaan via het internet. De duur van de behandeling ligt tussen de twaalf en twintig weken. De grote voordelen ten opzichte van een face-to-facebehandeling zijn de anonimiteit en het feit dat de hulp in eigen tijd en omgeving wordt ontvangen. Het doel van internetbehandeling is motiveren voor verbetering van eetpatroon en voor behandeling. Het uiteindelijke doel is een gestructureerd en evenwichtig voedingspatroon en realistische denkbeelden over voeding en lichaam.

Gokken de Baas

Gokkendebaas.nl is een website die naast uitgebreide informatie een online behandeling biedt bij gokproblemen. Op de website vind je uitgebreide informatie en kun je je aanmelden voor een vrijblijvend advies. Ook is er een forum waar je anoniem in contact kunt komen met anderen. In aansluiting op het advies is het mogelijk een online behandeling volgen, met als doel: stoppen met gokken of verantwoord leren spelen. Je krijgt hierbij persoonlijke begeleiding, volledig online. De behandeling wordt uitgevoerd door de professionele en ervaren hulpverleners van Tactus Verslavingszorg.

Alcohol de Baas

Op de website Alcoholdebaas.nl vind je uitgebreide informatie en  een actief forum waar je anoniem in contact kunt komen met anderen. Je kunt je  aanmelden voor een gratis en anoniem advies van een hulpverlener. Na het advies kun je een online behandeling volgen bij alcoholproblemen. Je krijgt persoonlijke begeleiding, volledig online, met als doel: stoppen met drinken of verantwoord drinken. De behandelingen worden uitgevoerd door hulpverleners van Tactus Verslavingszorg.

Grip op je dip Depressie

Grip op je Dip Online omvat een website voor psycho-educatie, een online groepscursus en een e-mailservice voor gestructureerde ondersteuning in maximaal 8 contacten. De preventieve online groepscursus voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar die last hebben van depressieve klachten. Het doel van de cursus is om een depressie te voorkomen door depressieve symptomen in een vroeg stadium te verminderen. De cursus duurt zes weken en bestaat uit zes chatsessies van anderhalf uur, waarin maximaal zes jongeren onder begeleiding van een deskundige een gestructureerd programma doorlopen. In een gesloten e-chatbox bespreken de jongeren in iedere sessie een vast thema, dat de jongeren voorbereiden met huiswerkopdrachten die worden ondersteund door de website of en een app.

FaceTalk Videocommunicatie

FaceTalk maakt zorg op afstand mogelijk. Behandelaars kunnen veilig online beeldbellen met meerdere mensen tegelijk (max 12) en documenten, foto’s en video’s delen met patiënten en andere zorgprofessionals. 

 

Smaakk! Eetstoornissen

Smaakk! is een blended cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma voor jongeren van 14 tot 23 jaar met een eetstoornis. Tijdens de behandeling kan er een accent worden gelegd op anorexia nervosa, boulimia nervosa of binge-eating disorder.

Het hoofddoel is dat jongeren een regelmatig en normaal eetpatroon hanteren en reële gedachten over eten, lichaamsvormen en gewicht hebben.

Het programma is zodanig uitgewerkt dat de behandelonderdelen in principe 100% online kunnen worden uitgevoerd. Echter heeft het sterk de voorkeur om de online contacten te combineren met face-to-face momenten, bijvoorbeeld aan de start/einde van iedere module. Voor de behandeling van anorexia nervosa is Smaakk! een richtlijn voor de behandeling, maar niet voldoende. De frequentie van face-to-face contact en de mate waarin de jongere online werkt kan per persoon worden afgestemd. 

Mental Health Online

Online training voor leerkrachten en andere professionals om suïcidaliteit onder jongeren sneller te signaleren. Suïcidaliteit onder Jongeren omvat acht educatieve modules over suïcidaliteit die online en zelfstandig gevolgd kunnen worden. Deze modules hebben tot doel het proces van (vroegtijdig) signaleren, bejegenen en doorverwijzen van (mogelijk) suïcidale jongeren te bevorderen. De modules zijn bedoeld voor professionals, die door hun beroep regelmatig in contact komen met jongeren, zoals leden van zorg advies teams op scholen, pedagogisch of psychologisch medewerkers, coaches, leerkrachten. De modules bieden informatie over suïcidaliteit onder jongeren, de achtergronden en het vóórkomen daarvan en de gebruikte methoden, de belangrijkste risicofactoren voor suïcidaliteit, bijzonderheden van suïcidaliteit onder jongeren uit etnische minderheidsgroepen, waarschuwingssignalen voor suïcidaliteit, het hoe en waarom van een gesprek met een (mogelijk) suïcidale jongere en diens ouders, hoe eerste hulp te verlenen na een suïcidepoging en hulpdiensten in te schakelen, en richtlijnen voor scholen voor zorg en nazorg na suïcide of een suïcidepoging van een leerling.

Ricky en de Spin Dwangstoornissen

Ricky en de Spin werd ontwikkeld om gedragstherapeuten bij de behandeling van kinderen met een dwangstoornis te ondersteunen. Het integreert op een speelse manier de meest belangrijke behandelingselementen uit de gedragstherapeutische aanpak en biedt een metafoor die het kind helpt om de ziekte, haar gevolgen en de behandeling beter te begrijpen.

Sprinkhaan Ricky en lieveheersbeestje Lisa zijn zeer ongelukkig. Sinds enige tijd woont er een spin in de buurt die merkwaardige dingen van hen vraagt. Ricky mag bijvoorbeeld alleen volgens een bepaald patroon over het weiland springen en Lisa moet iedere avond vóór het naar bed gaan haar stippen tellen. De spin jaagt de dieren angst aan dat er iets vreselijks zal gebeuren wanneer ze haar bevelen niet opvolgen. Daarom doen ze wat de spin van hen vraagt en raken ze steeds meer verstrikt in het net van de dwangstoornis. Op een dag is Ricky zo wanhopig dat hij dokter Uil om advies vraagt....

Ricky en de Spin moedigt kinderen aan zich tegen de dwang te verzetten en ondersteunt tevens gedragstherapeuten bij de behandeling. Het spel bestaat uit een inleiding en acht levels. Aan het einde van een level krijgt het kind een blad met therapeutische opdrachten die het tot de volgende sessie moet uitvoeren.

Lekker in je vel (Jeugd) Stemmingsstoornissen

Het doel van de behandeling is om het kind van zijn of haar somberheidsklachten af te helpen. Deze module behandelt onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van somberheidsklachten bij kinderen. Denk aan onderwerpen als registratie van emoties, activiteiten en succeservaringen, het belang van leuke dingen doen (met anderen), zelfbeeld en het uitdagen van niet helpende gedachten. In elke sessie krijgt het kind informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en bekijkt filmpjes met informatie of ervaringen van andere kinderen. Het kind gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en). Aan het eind van de module heeft het kind minder somberheidsklachten. Ook heeft hij of zij vaardigheden aangeleerd om sombere gevoelens in de toekomst het hoofd te bieden.

signaLEREN

De app signaLEREN helpt een jeugdige om zijn spanning te herkennen en te reguleren. Door het gebruik van de app kan een jeugdige makkelijker herkennen in welke fase van spanningsopbouw hij zit. Bovendien geeft de app direct opties voor activiteiten, die helpen om de spanning te verminderen, zoals video’s, app’s, filmpjes of geluidsopnames. Heftige gedragsescalaties en emotionele uitbarstingen kunnen hierdoor voorkomen worden. De app is voor jeugdigen met gedrag en/of emotionele problemen. De app kan steeds afgestemd worden op de behoeften en wensen van de jeugdige en zijn sociale netwerk.

ADHD (Jeugd)

De online module ADHD (Jeugd) is ontwikkeld voor jongeren met ADHD. De module bestaat uit korte sessies die gericht zijn op het geven van concrete tips en handvatten om de jongere te helpen beter om te gaan met de diagnose ADHD en alles wat daarbij komt kijken. Door het doorlopen van deze module leren de jongeren hun diagnose beter te begrijpen en leren ze hoe ze hun diagnose kunnen accepteren. De online module kan worden gecombineerd met face-to-face gesprekken voor een complete behandeling.

Voorlichtingscursus ADHD voor ouders ADHD en ADD

De module ‘Voorlichtingscursus ADHD voor ouders’ is ontwikkeld voor ouders met kinderen die AD(H)D hebben. Het doel van de module is de ouders van een kind met AD(H)D te informeren en ondersteunen en beter om te leren gaan met de aandachtstekortstoornis van het kind.

Mijn Oplossingen

We kennen het allemaal wel. Je loopt ergens op vast in je leven. De één wat erger dan de ander. Vaak kun je problemen of uitdagingen zelf oplossen, maar soms heb je net dat beetje extra hulp nodig. Hoe fijn zou het zijn als jouw oplossingen voor jouw problemen en uitdagingen in het leven op je smartphone zouden staan, op het moment dat jij ze nodig hebt? Een app die precies aansluit op jouw persoonlijke behoeftes.

Back-Up (voorheen M'n Mattie)

Jeugdigen die in behandeling komen bij Mondriaan Kinderen en Jeugdigen hebben vast allerlei vragen zoals: waar moet ik zijn, hoe ziet het eruit, wie ga ik tegenkomen? Om hen goed voor te bereiden op alles wat hen te wachten staat, gebruiken we de app Back-Up (voorheen M’n Mattie).

Back-Up is een applicatie die de jongere tijdens het hele behandeltraject als een buddy begeleidt en met veel beeld- en filmmateriaal informeert over iedere stap in de behandeling.

MindMasters.nl

MindMasters.nl is een website met informatie over psychosociale problemen en middelengebruik gericht op jongeren tussen de 14 en 18 jaar die niet lekker in hun vel zitten. De interventie biedt naast informatie de mogelijkheid zelftesten te doen en er zijn verschillende mogelijkheden voor contact met een preventiemedewerker voor een persoonlijk advies. Het doel van Mindmasters.nl is dat de jongere na een bezoek aan de website en/of contact met een preventiemedewerker meer kennis heeft over – en inzicht heeft in de eigen situatie en indien nodig, versterkt is in de mogelijkheden voor het zoeken van passende hulp.

Pillboxie

Allerlei applicaties en producten spelen in op het principe ‘ingrijpen wanneer nodig’. Een voorbeeld is Pillboxie. Deze app geeft aan wanneer medicijnen moeten worden ingenomen en onthoudt wanneer welke medicatie is ingenomen. Het poogt daarmee therapietrouw bij het gebruik van medicatie te vergroten, wat vooral een probleem is onder pubers en adolescenten; studies komen uit op een gemiddelde medicatietrouw van zo’n vijftig procent bij kinderen en jongeren met chronische aandoeningen en een afname in medicatietrouw naarmate het kind ouder wordt. Pillboxie kan ook via een mobiele telefoon of digitaal horloge worden gebruikt.

Oudertraining BPTG Ouders van kinderen met gedragsproblemen

Het protocol Oudertraining BPTG is een blended behandeling van ouders van kinderen met gedragsproblemen in de leeftijd 4 tot 14 jaar.

De interventie richt zich primair op de vermindering van gedragsproblemen bij kinderen met ADHD, ODD en/ of ASS. Daarnaast zorgt het programma er ook voor dat de ouders beschikken over meer kennis over de specifieke stoornis en eventueel bijkomende stoornissen van hun kind. De ouders kunnen na de training diverse gedragstherapeutische vaardigheden inzetten die bij de opvoeding van hun kind van belang zijn (observeren van gedrag, structuur aanbrengen, anticiperen, instructies geven, regels stellen, bekrachtigen, negeren, straffen). 

ADHD, wat is dat?

‘ADHD, wat is dat?’ is voor jongens en meisjes van 10 tot 12 jaar met ADHD die zelf kunnen aangeven tegen welke problemen ze aanlopen en gemotiveerd zijn om informatie over ADHD te krijgen. Zij leren wat Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) inhoudt en hoe hij of zij het bij zichzelf kan herkennen.

Camp Cope-a-Lot

Camp Cope-a-Lot is een computergeassisteerd programma voor kinderen van zeven tot en met twaalf jaar die sociale fobie en/of (gegeneraliseerde) angstklachten ondervinden. De behandeling is gebaseerd op het Coping Cat behandelprotocol, dat in vergelijking met jongeren die geen behandeling ontvangen, effectief blijkt voor de behandeling van angstklachten. Animatie, audio, 2D-animaties, foto’s, video’s, schema’s, een beloningsysteem en geschreven tekst zijn toegevoegd aan het programma. Een kleurrijk karakter leidt de jongeren door het programma heen. Doordat het programma via de computer beschikbaar is, is volgens de auteurs minimale tussenkomst van een behandelaar nodig. Zes sessies worden individueel doorlopen en zes sessies worden doorlopen met behulp van een behandelaar. De coach evalueert de klachten, vergemakkelijkt de exposure opdrachten en biedt bekrachtiging en steun wanneer dat nodig is. Voor de behandelaar is een handleiding beschikbaar waarin de achtergrond en rationale van modules wordt toegelicht. Hierdoor is het volgens de auteurs ook mogelijk om minder ervaren behandelaren het programma te laten aanbieden. Een gerandomiseerde en gecontroleerde studie (n=49) liet positieve resultaten zien wat betreft angstklachten (Khanna & Kendall, 2010; Kendall, Khanna, Edson, Cummings, & Harris, 2011; Khanna & Kendall, 2008).

WRITEjunior

Doel van de behandeling is het verwerken van herinneringen aan ingrijpende ervaringen, die het kind hebben getraumatiseerd. Dat is te merken aan het verdwijnen of sterk verminderen van de posttraumatische stressklachten, die zijn ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat. De Post Traumatische Stress [PTS] klachten zijn: herbelevingen, vermijding , negatieve veranderingen in stemming en cognities, veranderingen in prikkelbaarheid en reactiviteit (DSM 5). Doel van de ouderbegeleiding is psycho-educatie en ouders ondersteunen in de opvoeding van hun getraumatiseerde kind.

 

De doelgroep is getraumatiseerde kinderen en adolescenten tussen vier en achttien jaar die kampen met posttraumatische stressklachten (PTS) of een posttraumatische stressstoornis (PTSS) na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Als de PTS klachten langer dan een maand bestaan (na de gebeurtenis), spreekt men van een PTSS. Het gaat hierbij zowel om eenmalig als om meermalig getraumatiseerde jeugdigen. Het gaat hierbij om trauma’s als: seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing, KOPP, gepest zijn, ongelukken, overlijden, vluchtelingenproblematiek, natuurrampen etc. 

Voel je vrolijk Stemmingsstoornissen

Het doel van de behandeling is om het kind van zijn of haar somberheidsklachten af te helpen. Deze module behandelt onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van somberheidsklachten bij kinderen. Denk aan onderwerpen als registratie van emoties, activiteiten en succeservaringen, het belang van leuke dingen doen (met anderen), zelfbeeld en het uitdagen van niet helpende gedachten. In elke sessie krijgt het kind informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en bekijkt filmpjes met informatie of ervaringen van andere kinderen. Het kind gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en). Aan het eind van de module heeft het kind minder somberheidsklachten. Ook heeft hij of zij vaardigheden aangeleerd om sombere gevoelens in de toekomst het hoofd te bieden.

Trauma, wat is dat?

Bij ‘Trauma, wat is dat?’ leren kinderen wat een trauma precies is, wat voor invloed een trauma kan hebben en hoe je er mee om kunt leren gaan. Ouders leren over trauma, de invloed ervan op hun kind en biedt tips over het omgaan met het kind. Daarnaast krijgen zij uitleg over de traumabehandelingen bij Lucertis.

The Transporters

Simon Baron-Cohen, een autisme expert uit Engeland heeft een animatieserie ontwikkeld die geinspireerd is op de, onder kinderen populaire, televisieserie Thomas en zijn vriendjes. De anmiatieserie heet The Transporters. Bij The Transporters geven de trams, kabelbanen en andere voertuigen regelmatig aan hoe ze zich voelen en trekken daarbij blije, boze, bezorgde of jaloerse blikken.

The Transporters is bedoeld voor kinderen tot ca. 8 jaar, met een autismespectrum stoornis. In de serie krijgen de speelgoedvoertuigen een menselijk gezicht. Deze menselijke gezichten geven hun gemoedstoestand aan. Gedachte hierbij is dat mensen met autisme moeite hebben met empathie, maar talent hebben voor systematiseren. Simon Baron-Cohen denkt, door het gebruik van voertuigen, aan te sluiten bij de belevingswereld van veel kinderen met een autisme spectrum stoornis. Het lastige in 'normale' situaties is voor kinderen met autisme dat de gezichtsuitdrukkingen zo snel kunnen wisselen dat het moeilijk is om het te systematiseren. Doordat de kinderen bij The Transporters zo vaak als ze maar willen terug kunnen naar een bepaalde emotie, leren ze uiteindelijk de patronen kennen.

Surfen op emoties Stemmingsstoornissen

Met Surfen op emoties, een Dialectische gedragstherapie (DGT)- Vaardigheidstraining voor jongeren van 14-23 jaar, leert de cliënt grip te krijgen op zijn gedrag en emoties. Het is een blended programma waarin face-to-face contacten worden gecombineerd met digitale behandeling. Hij/zij leert over emoties en hoe hier beter mee om te gaan. Ook leert de jongere op een goede manier voor zichzelf op te komen.

Straatwijzer Psycho-educatie over LVB voor jongeren en hun ouders

Straatwijzer is een programma voor jongeren vanaf 12 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB) met daarnaast een psychiatrische aandoening, en hun ouders. Er is een aparte versie voor jongeren, en één voor ouders.

Voor jongeren is de psycho-educatie gericht op wat LVB en/of een psychiatrische stoornis precies zijn en wat dan je sterke en minder sterke kanten zijn. Ouders krijgen meer zicht op het effect van het hebben van een kind met LVB op het dagelijks leven thuis en wat dit betekent voor de opvoeding. 

Stopjeangst.nl ADF jongeren

Stopjeangst.nl is een initiatief van de Angst Dwang en Fobie stichting, de landelijke patiëntenvereniging. Het is een website voor jongeren die last hebben van angst, dwang of depressie. De site geeft op een inzichtelijke manier informatie over hoe angst of dwang je leven kan bepalen en wat eraan te doen valt. Er staan veel ervaringsverhalen in van jongeren waar zij zich in kunnen herkennen. De informatie op de site is gecheckt door professionals en informatie over behandelingen zijn gebaseerd op de richtlijnen. Daarmee is stopjeangst door psychiaters en andere behandelaren ook inzetbaar voor psycho-educatieve doeleinden.

Sociale angst (Jeugd) Angst

Het doel van de module is om de jongere van sociale angst af te helpen. Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van sociale angst bij jongeren. Denk aan inzicht in de angstcirkel en de rol van vermijding, het uitdagen van niet-helpende gedachten en het maken van een stappenplan voor blootstelling aan de angst. Ook sessies over ontspanning, taakconcentratie en extra exposure oefeningen kunnen worden toegevoegd aan de module. In elke sessie krijgt de jongere informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met een of meerdere oefening(-en). Aan het eind van de module vermijdt de jongere niet of minder. Ook heeft hij of zij praktische tips en vaardigheden aangeleerd om sociale situaties die angst opwekken in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Selectieve aandachtsbehandeling Angst

Sociale selectieve aandachtsbehandeling (SAB) is een aandachtsbehandeling in combinatie met cognitieve gedragstherapie (praattherapie) bij kinderen en jongeren (8 tot en met 16 jaar) met een angststoornis. SAB is een online computertaak waarbij kinderen hun aandacht leren focussen op neutrale en positieve aspecten, waardoor de angst zal afnemen.

OV-coach Plannen van de reis, oplossen van problemen

De OV-coach is een digitale coach die kinderen en jongeren met autisme helpt om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen, zodat ze geen taxivervoer meer nodig hebben. Deze applicatie kan op een smartphone of mobiele beeld- of geluidsdrager worden gezet. Interactieve meerkeuzevragen helpen bij het plannen van de reis en het oplossen van problemen. De OV-coach leidt de gebruiker stap voor stap verder bij onverwachte situaties, zoals vertraging of het missen van de trein of aansluiting.

Paniek (Jeugd)

De interventie Paniek (Jeugd) is ontwikkeld voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar met paniekklachten. Het doel van de module is om de jongere van zijn of haar paniekklachten af te helpen en de vermijding te doorbreken. In elke sessie krijgt de jongere informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met een of meerdere oefeningen.

Overwinnen van angstklachten Angst

Overwinnen van angstklachten is een online begeleide zelfhulp voor jongeren vanaf 16 jaar met lichte/matige angstklachten. Deze online begeleide zelfhulp geeft informatie over angst en angststoornissen en helpt de gebruiker de gedachten die de angst versterken te veranderen. In dit programma wordt geleerd hoe te ontspannen en op een juiste manier te ademen. Verder wordt stap voor stap geleerd om situaties tegemoet te treden en bezigheden te doen die de jongeren vanwege de angstklachten gewend zijn te vermijden. De gemiddelde duur van dit programma is 12 weken.

Het zelfhulpprogramma Overwinnen van Angstklachten is voor jongeren vanaf 16 jaar die lichte/matige angstklachten hebben en hier zelf meer greep op willen leren krijgen. Het programma overwinnen van angstklachten wordt online doorlopen, per e-mail wordt begeleiding aangeboden. De begeleider heeft enkel een coachende rol.

Oudercursus Autisme

De module is ontwikkeld voor ouders met kinderen die een autisme spectrumstoornis (ASS) hebben. De module biedt informatie en ondersteuning, waardoor ouders meer inzicht in de autistische stoornis van hun kind krijgen en leren beter met het gedrag van hun kind met ASS om te gaan.

MoodGYM angst en depressie

MoodGYM is een interactief zelfhulpprogramma dat helpt bij angst, paniek en depressie. Het webprogramma is ontwikkeld voor jongeren met depressies en/of angstklachten. Het MoodGYM-programma bestaat uit vijf online modules met oefeningen, gebaseerd op de principes van cognitieve gedragstherapie en interpersoonlijke therapie. De oefeningen leggen een relatie tussen gedachten en emoties en de invloed van sociale steun. Het online programma biedt ook meditatietechnieken en oefeningen om te leren omgaan met stress.

Mijn Medicijn

MijnMedicijn is een app speciaal voor jongeren met psychische problemen die medicatie gebruiken. Nu gratis te downloaden voor de smartphone en tablet.

In de medicatie-app kunnen jongeren zelf of samen met hun behandelaar instellen welke medicijnen zij gebruiken en hoe vaak en wanneer ze die innemen. Ze krijgen vervolgens op hun telefoon een herinnering wanneer het tijd is voor hun medicatie. Zodra zij aangegeven hebben dat de medicatie is ingenomen, kunnen zij feedback geven over het medicijngebruik. Hiermee sparen zij punten voor ‘beloningen’. De behandelaar spreekt met de jongere af wat de beloning is, bijvoorbeeld een halfuur langer op de computer mag of lekker de stad in.

Veel jongeren vinden het lastig om hun medicatie op tijd in te nemen. Bij sommige medicatie is het belangrijk dat een cliënt deze op tijd inneemt. Deze app kan hen daarbij helpen. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid aan jongeren om realtime (bij)werkingen te noteren, zodat de behandelaar dat kan inzien en de medicatie beter op de jongere kan afstemmen.

Game-check.mirro.nl Gameverslaving

Game-check.mirro.nl is een website met informatie en tips om gamegedrag onder controle te krijgen en/of houden, en een gameverslaving te voorkomen. Op de site kunnen gamers testen of en in welke mate ze last hebben van overmatig/onverantwoord gamegedrag en daarbij stil te staan. Met behulp van oefeningen en tips leert de gamer de balans tussen ‘plezier’ en ‘verslaving’ gezond te houden. Ook kan de bezoeker van de website zich laten inspireren door de persoonlijke verhalen van een viertal gamers.

FindMe Autistische kenmerken bij zeer jonge kinderen

FindMe is een app voor de iPad voor zeer jonge kinderen met autistische kenmerken. Het is een sociale-aandachttraining waarin het kind leert om de aandacht meer op mensen te richten en minder op afleidende stimuli in de omgeving. De game is inzetbaar bij kinderen vanaf achttien maanden. Het spel bestaat uit een aantal scènes waarin telkens hetzelfde personage aanwezig is. Het kind wordt beloond wanneer het met een vinger op die persoon tikt. In het begin is dat makkelijk, maar naarmate het spel vordert, wordt het kind steeds meer afgeleid door andere zaken, zoals dieren, groeiende planten of vliegend speelgoed. Ook is de persoon steeds moeilijker te vinden. Door het kind systematisch te belonen voor het vinden van de persoon, leert het om afleidingen te filteren en meer prioriteit te geven aan sociale interactie. Engelstalig http://www.interface3.com/findme/ 

Depressie (Jeugd)

De module Depressie is ontwikkeld voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar met depressieve klachten en heeft als doel de jongere uit de depressie te helpen. Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van depressie bij jongeren. Denk aan onderwerpen als structuur aanbrengen, activiteiten inplannen, het uitdagen van niet-helpende gedachten en je zelfbeeld versterken. In elke sessie krijgt de jongere informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met een of meerdere oefeningen.

Depressie

De toepassing ‘Depressie’ is er voor jongens en meiden met een dysthyme of depressieve stoornis en een gemiddeld intelligentieniveau (+/- TIQ: 85<). De module bestaat uit psycho-educatie, invulopdrachten en dagboekformulieren, die de cliënten met de behandelaar kunnen bespreken. De module is verkrijgbaar voor twee leeftijdscategorieën: 13-17 jaar en 18-23 jaar. 

Catch-it

Catch-it is een op internet gebaseerde behandeling die gebaseerd is op CGT principes, inter-persoonlijke psychotherapie en gedragsactivering. Het doel van het programma is om jongeren te leren hoe zij gedrag dat hen kwetsbaar maakt voor depressie kunnen verminderen en beschermend gedrag te doen laten toenemen. Er zijn veertien modules beschikbaar waarbij uitleg over kernconcepten, verhalen van jongeren, oefeningen om vaardigheden aan te leren, feedback en internetgebaseerde beloningen centraal staan. Van tevoren neemt de therapeut een kort interview af en is er telefonisch contact om veiligheid en motivatie tijdens de therapie te borgen. Een RCT (n=83) was beschikbaar en liet positieve resultaten zien wat betreft depressieve klachten bij jongeren (Van Voorhees et al., 2008; Van Voorhees et al., 2009).

Bibbers.nl

Ook patiëntenverenigingen bieden, binnen hun specialisme, websites voor jeugdigen. Op de website bibbers.nl van de Angst, Dwang en Fobie stichting kunnen jonge kinderen op een speelse manier informatie vinden over angst, en krijgen ze tips hoe daarmee om te gaan.

Beat-it Agressie verminderen

Jongeren met ADHD, ODD en/of CD hebben vaak moeite grip te krijgen en te houden op hun emoties. Voor deze jongeren is Beat-It ontwikkeld. Deze app kan je helpen om beter om te leren gaan met emoties zoals stress, spanning en boosheid. Het doel van deze app is dat je door de combinatie van muziek en beweging leert ontspannen in een moeilijke situatie. 

Met Beat-It kan je, zelfstandig en op eigen kracht, zonder de aanwezigheid van een behandelaar, het eigen functioneren positief beïnvloeden en biedt het dus real-time, in-the-moment support waar en wanneer dit gewenst is.

BalansDigitaal.nl

Landelijke vereniging met informatie, advies en training/workshops over ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, DCD, MCDD, dyslexie, dyscalculie en autismespectrumstoornissen. Wij verenigen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap. http://www.balansdigitaal.nl 

Autisme, wat is dat?

De cursus ‘Autisme, wat is dat?’ is voor kinderen en jongeren met autisme, die zelf kunnen aangeven tegen welke problemen ze aanlopen en gemotiveerd zijn om informatie over autisme te verkrijgen. Zij leren wat een autisme spectrumstoornis (ASS) inhoudt en hoe zij het bij zichzelf kunnen herkennen. De cursus is verkrijgbaar voor vier leeftijdscategorieën: 8-10 jaar, 10-12 jaar, 13-17 jaar en 18-23 jaar.

Autiplan

Voor het gebruik van pictogrammen bestaan diverse digitale toepassingen zoals bijv. Autiplan. Autiplan is online sinds 2007. Deze site biedt de mogelijkheid een dagschema van pictogrammen te maken. De patiënt gebruikt de output als houvast: een print- of schermweergave op papier, een laptop, tablet of smartphone. Het kind dat het pictoschema gebruikt, kan een signaal krijgen als een activiteit bijna voorbij is of er een nieuwe activiteit begint. Dit kan nuttig zijn voor kinderen met autisme, ADHD of kinderen met communicatieve beperkingen. Een ouder of begeleider moet online de schema’s creëren.

ADHD en medicijnen ADHD

Het doel van de behandeling is jongeren met ADHD of ouders van kinderen met ADHD voor te bereiden op de keuze voor het wel of niet gaan gebruiken van medicijnen ter behandeling van ADHD. In deze module wordt psycho-educatie gegeven in de vorm van ‘vraag en antwoord’. Onder andere vragen over de werking en het nut van medicatie, alternatieven voor medicatie, de instelperiode en bijwerkingen worden beantwoord. Als er behoefte aan is kan de cliënt tijdens de instelperiode online invullen hoe de klachten veranderen en of er bijwerkingen optreden.

Moodbot Stemmingsdashboard

Moodbot is een online game in ontwikkeling. Het speelt zich af in een ruimteschip waarin iedere speler een kamer heeft. Daarin kan de speler zijn stemming aangeven via een moodbot (een robot met gezichtsuitdrukking), moodtube (een reeks plaatjes) of dashboard (vijf schuifregelaars die ieder de sterkte van een bepaald gevoel weergeven). Ook kan de speler naar de kamer van anderen om te kijken hoe het met hun stemming staat en om tips of advies achter te laten. Hiermee kunnen punten verdiend worden om verder te komen in het spel. Moodbot is gericht op patiënten met psychotische klachten of met complexe psychiatrische en verslavingsproblemen. De psycholoog of psychiater kan de stemming en gevoelens van de patiënt monitoren: de behandelaar kan de door de patiënt ingevoerde informatie raadplegen. De professional kan op die manier makkelijk en snel eventuele signalen van terugval oppikken.

Jeugd Basiszorg Catalogus Basis-ggz

De jeugd Basiszorg Catalogus van Minddistrict bestaat uit elf onderdelen. Ieder onderdeel bevat een belangrijk thema voor jongeren; 1. Contact maken 2. Gezond leven 3. Helpende gedachten 4. Hoe zie je jezelf? 5. Minder piekeren 6. Plannen en organiseren 7. Omgaan met je emoties 8. Omgaan met rouw 9. Ontspannen 10. Opkomen voor jezelf 11. Voel je goed over jezelf.

Oudercursus Autisme

‘Oudercursus autisme’ is een combinatie van zes bijeenkomsten op locatie en online opdrachten. Ouders leren tijdens de cursus over autisme in het algemeen en hoe zij autisme terugzien in onder andere het gedrag, interesses en communicatie van hun kind.