Home > Nieuws > Nieuws detail
22.06.2018

Subsidievermindering voor e-healthtoepassingen voor jongeren

Websites die 'anonieme zorg' bieden aan jongeren met problemen zoals een depressie, dunnen hun online hulpaanbod uit. Dat doen ze omdat ze minder subsidie krijgen van het Rijk, bericht NOS.

De subsidievermindering geldt ook voor Gripopjedip.nl, een site die zich richt op jonge mensen met een depressie. Zij kunnen nu zeker 400 minder jongeren helpen. "We moeten nu doorverwijzen naar hulp die duurder is", zegt Rianne van der Zanden. Zij is namens het Trimbos Instituut betrokken bij Gripopjedip.nl.

Maar ook sites die zich richten op andere jongeren met problemen schroeven hun aanbod nu noodgedwongen terug. Proud2bme.nl kan naar eigen zeggen bijvoorbeeld 17.000 minder interventies doen dan gepland. Deze site biedt jaarlijks 2 miljoen jonge bezoekers hulp bij eetstoornissen. Het gaat dan bijvoorbeeld om chats met professionele hulpverleners.

Anonieme zorg

De websites hebben moeite geld te vinden omdat de zorgvraag op de sites anoniem is, dus niet op naam. Dat doen ze bewust, om de drempel tot zorg laag te houden. Maar verzekeraars kunnen die zorg niet vergoeden omdat ze dan niet precies weten voor wie ze betalen.

Vanwege dit financieringsprobleem krijgen aanbieders van 'anonieme e-health' sinds een paar jaar geld via een speciale subsidiepot van het Rijk. Maar steeds meer partijen doen daar een beroep op, zonder dat er meer geld in komt. Het gevolg is dat alle sites minder geld krijgen.

Bundelen in beperkt aantal websites

Hoogleraar eMental Health Heleen Riper hoopt dat zowel de sector zelf als het kabinet meer regie neemt in anonieme geestelijke gezondheidszorg online. "Nederland liep voorop op dit gebied. Maar als al die kennis niet gebundeld wordt in een beperkt aantal duidelijke websites dat structureel subsidie kan krijgen, treedt versnippering en verschraling op."

>> Lees meer op NOS.nl