Home > Nieuws > Nieuws detail
25.03.2019

Grip op je Dip voor huisarts/POH-GGZ

De online groepscursus Grip Op Je Dip voor jongeren van 16-25 jaar met depressieklachten is succesvol doorontwikkeld voor de huisartsen- en POH-GGZ-praktijk. Eind maart komt de bijbehorende app beschikbaar.

Jongeren tussen 16 en 25 jaar, die met depressieklachten en eventuele comorbide angstklachten de huisarts bezoeken, volgen individueel 5 online modules en krijgen begeleiding in de vorm van face-to-face-contacten met een POH-GGZ. Blended Grip op je Dip is een doorontwikkeling van de effectieve online groepscursus en gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Er namen 35 POH’s verspreid over Nederland en 120 jongeren deel aan de pilot.

Onderzoeksresultaten

De resultaten zijn veelbelovend: bij de jongeren die starten met het aanbod nemen depressie- en angstklachten af. De jongeren geven de interventie een ruim voldoende en de POH’s zijn positief tot zeer positief over de interventie die goed past in de praktijkvoering. De online modules ondersteunen de gesprekken met de POH en leiden bij sommige jongeren tot minder contacttijd en –momenten. Aanbevelingen zijn om meer verdieping aan te brengen in de modules en de modules via ICT-platforms beschikbaar te stellen voor de POH-GGZ, maar ook voor andere settings zoals jgz, basis-ggz en studentenpsychologen.

Bron: ZonMw

>> meer over Grip op je Dip (online groepscursus)