Home > Nieuws > Nieuws detail
06.05.2019

Digitale sociale vaardigheden-toolbox ontwikkeld voor kinderen met autisme

Om kinderen met autisme op een leuke en effectieve manier hun sociale vaardigheden te laten oefenen is de afgelopen twee jaar in project SOVATASS gewerkt aan een digitale toolkit met verschillende werkvormen, zoals games. Op 20 juni kunt u op het slotsymposium in Zwolle te weten komen wat er is ontwikkeld en onderzocht. 

Aan project Sovatass werkten vele organisaties mee, waaronder initiatiefnemer Accare en andere organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), 8D Games, onderwijsinstellingen (speciaal en regulier basisonderwijs en drie hogescholen: NHL Stenden, Windsheim en de Hanzehogeschool) en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Werkvormen

Het project heeft drie werkvormen opgeleverd, die samen met kinderen en professionals zijn ontwikkeld. De werkvormen vormen een complementair geheel die elk op een andere wijze het leren van sociale interactie stimuleren. Met professionals is nagedacht over hoe deze werkvormen een logisch onderdeel kunnen worden van het training- of begeleidingstraject, bijvoorbeeld in een trainingsprogramma, individuele coaching of als werkvorm in de onderwijscontext.

Slotsymposium

Het symposium biedt de gelegenheid om meer te weten te komen over deze digitale werkvormen, ze zelf uit te proberen en te leren hoe u ze kunt inzetten in uw eigen praktijk. Het slotsymposium is bedoeld voor professionals in de jeugdhulp die betrokkenen zijn bij de begeleiding van kinderen met autisme in de leeftijd van 8-12 jaar, zoals kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, coaches, leerkrachten, intern begeleiders of jeugdzorgprofessionals.

> informatie en aanmelden

> bekijk de voorbeelden op Sovatass.nl

> meer over project Sovatass