Home > Nieuws

Nieuws 2019

6.5.2019

Digitale sociale vaardigheden-toolbox ontwikkeld voor kinderen met autisme

Om kinderen met autisme op een leuke en effectieve manier hun sociale vaardigheden te laten oefenen is de afgelopen twee jaar in project SOVATASS gewerkt aan een digitale toolkit met verschillende werkvormen, zoals games. Op 20 juni kunt u op het slotsymposium in Zwolle te weten komen wat er is ontwikkeld en onderzocht. 

Aan project Sovatass werkten vele organisaties mee, waaronder initiatiefnemer Accare en andere organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), 8D Games, onderwijsinstellingen (speciaal en regulier basisonderwijs en drie hogescholen: NHL Stenden, Windsheim en de Hanzehogeschool) en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Werkvormen

Het project heeft drie werkvormen opgeleverd, die samen met kinderen en professionals zijn ontwikkeld. De werkvormen vormen een complementair geheel die elk op een andere wijze het leren van sociale interactie stimuleren. Met professionals is nagedacht over hoe deze werkvormen een logisch onderdeel kunnen worden van het training- of begeleidingstraject, bijvoorbeeld in een trainingsprogramma, individuele coaching of als werkvorm in de onderwijscontext.

Slotsymposium

Het symposium biedt de gelegenheid om meer te weten te komen over deze digitale werkvormen, ze zelf uit te proberen en te leren hoe u ze kunt inzetten in uw eigen praktijk. Het slotsymposium is bedoeld voor professionals in de jeugdhulp die betrokkenen zijn bij de begeleiding van kinderen met autisme in de leeftijd van 8-12 jaar, zoals kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, coaches, leerkrachten, intern begeleiders of jeugdzorgprofessionals.

> informatie en aanmelden

> bekijk de voorbeelden op Sovatass.nl

> meer over project Sovatass

25.3.2019

Grip op je Dip voor huisarts/POH-GGZ

De online groepscursus Grip Op Je Dip voor jongeren van 16-25 jaar met depressieklachten is succesvol doorontwikkeld voor de huisartsen- en POH-GGZ-praktijk. Eind maart komt de bijbehorende app beschikbaar.

Jongeren tussen 16 en 25 jaar, die met depressieklachten en eventuele comorbide angstklachten de huisarts bezoeken, volgen individueel 5 online modules en krijgen begeleiding in de vorm van face-to-face-contacten met een POH-GGZ. Blended Grip op je Dip is een doorontwikkeling van de effectieve online groepscursus en gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Er namen 35 POH’s verspreid over Nederland en 120 jongeren deel aan de pilot.

Onderzoeksresultaten

De resultaten zijn veelbelovend: bij de jongeren die starten met het aanbod nemen depressie- en angstklachten af. De jongeren geven de interventie een ruim voldoende en de POH’s zijn positief tot zeer positief over de interventie die goed past in de praktijkvoering. De online modules ondersteunen de gesprekken met de POH en leiden bij sommige jongeren tot minder contacttijd en –momenten. Aanbevelingen zijn om meer verdieping aan te brengen in de modules en de modules via ICT-platforms beschikbaar te stellen voor de POH-GGZ, maar ook voor andere settings zoals jgz, basis-ggz en studentenpsychologen.

Bron: ZonMw

>> meer over Grip op je Dip (online groepscursus)