Home > Nieuws

Nieuws 2018

26.11.2018

E-healthtoepassingen in het Jeugdjournaal

Het Jeugdjournaal besteedde vrijdag 23 november aandacht aan e-healthtoepassingen voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD. Jeroen Büchli (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) vertelt in het item dat niet alle games even goed onderzocht zijn. Een overzicht van wetenschappelijk onderbouwde toepassingen is te vinden op het e-healthjeugdnetwerk. 

>> bekijk het fragment

30.7.2018

WRITEjunior effectief in behandeling trauma bij kinderen

WRITEjunior is een behandelmethode voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten, waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en GGZ Rivierduinen blijkt dat EMDR en schrijftherapie via de WRITEjunior-methode even effectief zijn in het verminderen van posttraumatische stressreacties, angst- en depressieve klachten en gedragsproblemen. Op 1 juli nam onderzoekster Carlijn de Roos in Straatsburg de Francine Shapiro prijs in ontvangst.

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door EMDR Europe voor het beste EMDR-artikel van dat jaar. Het artikel van Carlijn de Roos is gebaseerd op een onderzoek onder 103 kinderen en jongeren met PTSS als gevolg van eenmalig trauma. Het werd in juni 2017 gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Journal of Child Psychology and Psychiatry.

WRITEjunior

Doel van WRITEjunior is het verwerken van herinneringen aan ingrijpende ervaringen, die het kind hebben getraumatiseerd. Dat is te merken aan het verdwijnen of sterk verminderen van de posttraumatische stressklachten, die zijn ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat. De posttraumatische stress-klachten zijn: herbelevingen, vermijding, negatieve veranderingen in stemming en cognities, veranderingen in prikkelbaarheid en reactiviteit (DSM 5). Doel van de ouderbegeleiding is psycho-educatie en ouders ondersteunen in de opvoeding van hun getraumatiseerde kind.

>> lees meer over WRITEjunior op het E-healthjeugdnetwerk 
>> lees het onderzoeksartikel 
Bron: http://www.writejunior.nl/t_resultaten.html 

22.6.2018

Subsidievermindering voor e-healthtoepassingen voor jongeren

Websites die 'anonieme zorg' bieden aan jongeren met problemen zoals een depressie, dunnen hun online hulpaanbod uit. Dat doen ze omdat ze minder subsidie krijgen van het Rijk, bericht NOS.

De subsidievermindering geldt ook voor Gripopjedip.nl, een site die zich richt op jonge mensen met een depressie. Zij kunnen nu zeker 400 minder jongeren helpen. "We moeten nu doorverwijzen naar hulp die duurder is", zegt Rianne van der Zanden. Zij is namens het Trimbos Instituut betrokken bij Gripopjedip.nl.

Maar ook sites die zich richten op andere jongeren met problemen schroeven hun aanbod nu noodgedwongen terug. Proud2bme.nl kan naar eigen zeggen bijvoorbeeld 17.000 minder interventies doen dan gepland. Deze site biedt jaarlijks 2 miljoen jonge bezoekers hulp bij eetstoornissen. Het gaat dan bijvoorbeeld om chats met professionele hulpverleners.

Anonieme zorg

De websites hebben moeite geld te vinden omdat de zorgvraag op de sites anoniem is, dus niet op naam. Dat doen ze bewust, om de drempel tot zorg laag te houden. Maar verzekeraars kunnen die zorg niet vergoeden omdat ze dan niet precies weten voor wie ze betalen.

Vanwege dit financieringsprobleem krijgen aanbieders van 'anonieme e-health' sinds een paar jaar geld via een speciale subsidiepot van het Rijk. Maar steeds meer partijen doen daar een beroep op, zonder dat er meer geld in komt. Het gevolg is dat alle sites minder geld krijgen.

Bundelen in beperkt aantal websites

Hoogleraar eMental Health Heleen Riper hoopt dat zowel de sector zelf als het kabinet meer regie neemt in anonieme geestelijke gezondheidszorg online. "Nederland liep voorop op dit gebied. Maar als al die kennis niet gebundeld wordt in een beperkt aantal duidelijke websites dat structureel subsidie kan krijgen, treedt versnippering en verschraling op."

>> Lees meer op NOS.nl

18.6.2018

Medicatietrouw jongeren verbeteren met e-health

E-Healthplatform Jouw Omgeving en medicatieplatform MedApp slaan de handen ineen om medicatietrouw onder Nederlandse jongeren te verbeteren. In opdracht van het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) is MedApp in het platform van Jouw Omgeving geïntegreerd. Het helpt cliënten zo bij het trouwer innemen van hun medicatie. Ook krijgen ouders en betrokken zorgprofessionals beter inzicht in het medicijngebruik van de cliënt, waardoor het opstellen van behandelplannen eenvoudiger wordt. Bovendien krijgen cliënten vanaf nu alle relevante hulp en informatie vanuit één (online) plek aangeboden.